Autamme Ukrainaa

Autamme Ukrainasta saapuvia perheitä Uudellamaalla


Ukraine Help Center Vantaa/Kerava ryhmätoiminnot


Meiltä saa  vapaaehtoisen tarjoamaa arjen suomenkielen opetusta kevät 2024 kauden aikana. 
Tervetuloa mukaan toimintaan seuraavina ajankohtina:


Arjen suomen kielen opetusta
tiistaisin klo 18-19.30 

torstaisin klo 17.30-18.30

Osoite: Karsikkokuja 17
Tiistain ryhmä on Koivukylän avoimen kohtaamispaikan  Usva-huoneessa.

Torstain ryhmä on Koivukylän avoimen kohtaamispaikan Usva-huoneessa.

Lisätietoja:

Hanna Kinnunen-Tuovinen I hanna.kinnunen-tuovinen(a)mll.fi


Leivotaan yhdessä 

Tiistaisin klo 10.30

Osoite: ryhmä on Koivukylän avoimen kohtaamispaikka

ilmoittautuminen Liliia 044 901 6476


Ukrainalaisten perheklubi

Perjantaisin klo 14-17 Keravan Onnilassa 

Osoite: Paasikivenkatu 12

(Keravan kirjaston 2 krs.)

 Liliia Koval │liliia.koval(a)mll.fi  │044 901 6476  (suomi, englanti ja ukrainan kielet)

(10) Facebook


Lahjoituspiste Vantaa on suljettu


Lahjoituspiste on kiinni.

Kiitos kaikille tukijoille.

Autamme perhetaloilta ukrainalaisia perheitä.

Perhetalotoiminnan päällikkö Susan Ihanainen  │ susan.ihanainen(a) │p. 0447384672

(2) Apua ukrainalaisille Vantaa | Vantaa | Facebook

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

 Koululaisille suunnattua toimintaa Helsingin alueen kouluilla


MLL Uudenmaan piiri on aloittanut syksyllä 2022 Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa yhdessä toteutettavan toiminnan. Tuemme  lasten ja nuorten kotoutumista, kielen oppimista ja psykososiaalista kasvua ja kehitystä. Kouluttamme myös vapaaehtoisia toimimaan esim. koululaisten läksytukena.  Jatkamme toimintaa syksyllä 2023 Helsingin ja Vantaa alueella.

Lisätietoa

Katri Kuikka  │ katri.kuikka(a)mll.fi │p. 0447658581


Perhetalotoiminnan päällikkö Susan Ihanainen  │ susan.ihanainen(a) │p. 0447384672

MLL Ukraine Help Uusimaa  (1) Facebook


Uutta toimintaa TRT ryhmät lapsille ja nuorille

MLL Uudenmaan piirin koulutettiin keväällä 2023 TRT (Teaching Recovery Techniques) - ohjaajat. Monipuolinen koulutus tarjosi runsaasti menetelmäoppia traumoista toipuvien lasten tukemiseksi. Vahvistamalla osaamista piiri haluaa ja pystyy auttamaan entistä paremmin traumalle altistuneita lapsia ja nuoria.

Teaching recovery techniques - TRT - Kasvun tuki

"Sotatraumalle altistuminen voi näkyä läpi elämän. Vakavien ja pitkäkestoisten vaikutusten vuoksi on tärkeää, että tuen tarve tunnistetaan ajoissa ja tuki on turvallista ja tehokasta. Lisäksi on tärkeää tarjota tukea mahdollisimman varhain."

Lähdimme tekemään yhteistyötä Itlan kanssa.

Itlan aloitteesta koulutetaan osaajia auttamaan lapsia ja perheitä sotaan liittyvien traumojen käsittelyssä – Itla


TRT ryhmät

Seuraava lapsille suunnattu (7–12-vuotiaat) TRT-ryhmä alkaa Pukinmäessä, MLL Uudenmaan Piirin yhteisötalo Unikossa lokakuussa ja järjestetään tiistaisin (3.10/ 10.10./17.10/ 24.10/ 31.10).

TRT-ryhmä kokoontuu viitenä tiistaina klo 14.00–16.00. Ryhmään osallistuminen on vapaaehtoista ja hyväksyttävä syy koulusta poissaoloon, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista ja vanhempien lupaa.

Ilmoittautuminen TRT-ryhmään alkaa 4.9.2023 katri.kuikka@mll.fi / + 358 44 76 58 581. Ryhmään otetaan enintään kuusi henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa menetelmästä: TRT – Teaching recovery techniques - Kasvun tuki

 Ukrainan kielinen info vanhemmille

Lisätietoja

Perhetalotoiminnan päällikkö Susan Ihanainen  │ susan.ihanainen(a) │p. 0447384672

Katri Kuikka   │katri.kuikka(a)mll.fi   │p. 0447658581


Yhteistyö Ukrainalaiset Suomessa yhdistyksen kanssa

Teemme yhteistyötä mm. perheiden ohjaamisessa ja toimintojen tiedottamisessa.


Auttamistyötä koko Uudenmaan alueella

Paikallisyhdistykset

Piiri tekee ukrainalaisten auttamisessa yhteistyötä paikallisyhdistystemme (84) kanssa eri tavoin tilanteen mukaan sekä tukee yhdistyksiä niiden omassa auttamistoiminnassa. Yhteyshenkilönä yhdistyksiin päin toimii piirin perhekeskustoiminnan koordinaattori Jaana Dolk, joka välittää pyynnöt yhdistyksille.

Lisätietoa 
Jaana Dolk│jaana.dolk(a)mll.fi │ p. 044 540 9988

Paikallisyhdistystemme kaikille perheille avoimet perhekahvilat toimivat koko Uudenmaan alueella.

Löydät ne täältä 


Perhetalot ukrainalaisten tukena
Vantaalle ja Keravalle saapuneet lapsiperheet saavat apua ja tukea MLL:n perhetaloista, joista perheet löytävät ohjausta ja neuvontaa, asiointiapua, vertaistukea sekä aineellista apua.


Jos et ole jäsen niin liity jäseneksi tästä!
Wonderhub - Valitse toimipiste
https://mll.wonderhub.app/

📌


Lisätietoa 

Liliaa Koval  │liliia.koval(a)mll.fi  │ 0449012554 (ukrainan kielellä)
Perhetalotoiminnan päällikkö Susan Ihanainen│ susan.ihanainen(a)mll.fi│p. 044 738 4672


Tule mukaan vapaaehtoiseksi

Haluatko sinä olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa perheiden auttamistyötä Uudellamaalla?

Vapaaehtoistyömme on ammatillisesti ohjattua ja tarjoamme sinulle perehdytyksen vapaaehtoistyöhösi. Vapaaehtoiset voivat tehdä joko lyhytaikaista ja kertaluontoista auttamista (esim. saattoapua, asiointiapua, retkiä) tai pidempi kestoista auttamista tukihenkilön ominaisuudessa.

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten kohdalla teemme rikostaustaselvityksen ennen vapaaehtoistoiminnan aloittamista.

Tällä hetkellä tarvitsemme lisää tukihenkilöitä uusille maahan tulleille perheille ja erityisesti suomenkielisiä ystäviä äideille

Lisätietoa:

Koordinaattori Katri Kuikka │ katri.kuikka (a)mll.fi   │p. 0447658581


Lisätietoa ystävätoiminnasta:

Perhetoiminnan koordinaattori Vilma Kesseli│ vilma.kesseli(a)mll.fi│p.  044 4932 063

Voit olla myös yhteydessä ja kysyä lisää vapaaehtoistoiminnasta

 Järjestöpäällikkö Tessa Sarkima│ tessa.sarkima@mll.fi│p. 044 742 6000

Aiheesta lisää:

Miten puhua lapselle sodasta: https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/miten-puhua-lapsen-ja-nuoren-kanssa-sodasta/

Lue lisää, miten voit tukea lapsia vaikka sinulla ei olisi yhteistä kieltä kohtaamisessa https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2016/06/03112815/LYT-Perehdytysopas-vapaaehtoisille-2019.pdf⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠