Työyhteisönä

"En ole koskaan ennen ollut työpaikassa, jossa saa näin paljon positiivista palautetta ja kannustusta - sekä työkavereilta että esihenkilöiltä."

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri on perhemyönteinen työpaikka. Uskomme, että työn ja perheen onnistunut yhteensovittaminen lisää työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta parantaa myös työn tuloksia.

Tarjoamme työntekijöillemme:

- Joustavan työajan
- Mahdollisuuden tehdä myös osa-aikatyötä
- Mahdollisuuden etätyöhön (useimmissa tehtävissä)
- Virikesetelit
- Lounasedun
- Työntekijöiden toiveet ja tarpeet huomioonottavat loma-ajat
- Mahdollisuuden yhdistää työntekoa ja perhevapaita
- Työnohjauksen tarpeen mukaan
- Työyhteisön, jossa on hyvä työilmapiiri
- Esihenkilön säännöllisen tuen
- Mahdollisuuden kehittää toimintaa sekä omaa työtä
- Merkityksellisiä työtehtäviä
- MLL:n arvoihin perustavan työn