Kohtaamispaikkayhteistyö

MLL toiminta osana alueellisen perhekeskustoiminnan verkostoa

MLL Uudenmaan piiri on Uudenmaan hyvinvointialueiden perhekeskustoiminnan kehittäjäkumppani. Järjestämme hyvinvointialueilla kuntien kanssa yhteistyössä avointa kohtaamispaikkatoimintaa sekä koordinoimme alueellisia kohtaamispaikkatoiminnan verkostoja.

Lisäksi vahvuutenamme on ammatillisesti ohjattu vapaaehtoistoiminta mm. tukihenkilötoiminta, vertaisryhmät ja muita erikseen kohdennettuja sovittuja toimintoja.

MLL:n kohtaamispaikkatoimintaa toteutetaan sekä ammatillisesti ohjattuna että vapaaehtoistoimintana. Panostamme vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen ohjaukseen, jonka avulla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja vahvistetaan vapaaehtoisten osaamista. Kohtaamispaikkatoimintamme on osana hyvinvointialueiden perhekeskuksen kohtaamispaikkatoimintaa. Työskentelemme tällä hetkellä aktiivisessa yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistyössä sekä erilaisissa työryhmissä että järjestämällä käytännön kohtaamispaikkatoimintaa sovituilla alueilla.

Paikallisyhdistystemme vapaaehtoisten ohjaamat perhekahvilat linkittyvät tiiviiksi osaksi alueiden kohtaamispaikkaverkostoja.

Mitä me voimme tuoda alueelliseen perhekeskus yhteistyöhön

 • Kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi ja tukeminen
 • Lapsivaikutusten arviointikoulutukset
 • Lasten, nuorten ja perheiden kuuleminen palvelutarpeiden kartoittamisessa
 • Perheiden moninaisuuden huomioiminen laajemmin
 • Verkosto- ja yhteistyön lisääminen mukaan lukien vapaaehtositoiminnan tuomat mahdollisuudet
 • Kehittää varhaista, ennakoivaa lasta odottavien perheiden tukea ja pyrkiä sitä kautta ehkäisemään pikkulapsiperheiden eroja sekä vahvistamaan vanhempien voimavaroja erilaisilla ryhmämuotoisin keinon esim. Vanhemmuuden ABC ryhmät, Erityislasten vanhemmille suunnatut ryhmät

Mitä hyötyä on alueellisesta yhteistyöstä?

Yhteistyön avulla:

 • Lisätään varhaista tukea ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Ajoissa tarjottu tuki on tehokkainta ja se vähentää lastensuojelun kuluja.
 • Monipuolistetaan palvelutarjontaa perheille, kehittämällä perheiden tarpeiden mukaisia palveluja. MLL:n ammatillisesti ohjattu kohtaamispaikkatoiminta vahvistaa perheiden tukiverkostoja ja edistää perheiden hyvinvointia ehkäisemällä arjen ongelmien kasaantumista.
 • Luodaan lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua itse palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä hyödynnetään perheiden omia voimavaroja toiminnan toteuttajina muun muassa MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminta perhekahviloissa
 • Tarjotaan vanhemmille vertaistukea ja tuetaan arjen jaksamista. Useissa perheiden pulmatilanteissa toisten vanhempien tarjoama vertaistuki riittää, eikä ammattiapuun ole tarvetta turvautua.
 • Vähennetään päällekkäistä toimintaa
 • Vahvistetaan kahden suuntaista palveluohjausta

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan yhteistyön edellytykset

 • Tiloja toiminnan järjestämiseen
 • Rahallista avustusta vapaaehtoistoiminnan ohjaukseen ja koordinointiin
 • Työntekijän nimeämistä yhteyshenkilöksi tai/ja MLL osana alueen kohtaamispaikkatoiminnan tiimiä
 • Perheiden ohjaamista järjestöjen toimintaan
 • Koordinaatiota koordinoimaan toimijoiden yhteistyötä
 •  Alueellista yhteistyötä ja suunnittelua


Lisätietoja:

Minna Maanpää
Kehittämispäällikkö
minna.maanpaa@mll.fi

p. 044 7415 376

Lisämateriaalia


MLL on laatinut kymmenen kohdan listan toimenpiteistä lapsiystävällisen hyvinvointialueen rakentamiseksi.

10 askelta kohti lapsiystävällistä hyvinvointialuetta


Lapsen oikeudet uusilla hyvinvointialueilla


Hyvinvointialueen järjestöystävällinen toimintamalli

Järjestöystävällisellä hyvinvointialueella yhdistykset ja järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita ja merkittävä menestystekijä. Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat asukkaille hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa, tukea sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Tutustu toimintamalliin (pdf)