Koivukylän malli

Koivukylän avoin kohtaamispaikka on osallisuuden, yhteistoimijuuden ja yhteisjohtajuuden periaatteella toimiva lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka.


Koivukylän kohtaamispaikkaa on kehitetty MLL Uudenmaan piirin Perheitä kohtaamassa -hankkeessa ja toiminnasta on tuotettu kaksi animaatiovideota ja mallinnus yhdessä Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen kanssa. Mukana kehittämisessä on ollut Vantaan kaupungin toimijoita, lukuisia eri järjestöjä ja seurakunta.

Tuloksena on kohtaamispaikan malli, jossa yhteistoimijuus ja yhteisjohtajuus tuottavat aitoa kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaa, joka tukee perheiden avun saamista. Yhteisen päätöksenteon rakenteet lisäävät perheiden mahdollisuuksia saada oikeaa tukea oikeassa elämänvaiheessa. Mallissa kohtaamispaikan koordinaatiovastuu on yhdellä taholla, joka Koivukylässä on MLL Uudenmaan piiri.

Kohti perhekeskuksen avoimia kohtaamispaikkoja

Kohti perhekeskuksen avoimia kohtaamispaikkoja -videossa kerrotaan, miten rakentuu osallisuuden, yhteistoimijuuden ja yhteisjohtajuuden periaatteella toimiva lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Video on tarkoitettu kehittämistyön tueksi kaikille kehittäjille ja ammattilaisille.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Mikä on perhekeskuksen avoin kohtaamispaikka

Mikä on perhekeskuksen avoin kohtaamispaikka -video kertoo lapsiperheille ja hyvinvointialueiden asukkaille, millaista toimintaa ja tukea esimerkiksi MLL Uudenmaan piirin perhetalot eli kohtaamispaikat tarjoavat.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Mallin mukaisessa kohtaamispaikassa perheet saavat paitsi vertaistukea ja mielekästä tekemistä, myös kynnyksetöntä ja oikea-aikaista tukea erilaisiin elämäntilanteisiin niin kaupungin, järjestöjen kuin seurakunnan tuottamina palveluina. Eri toimijoiden työntekijät kohtaavat perheitä arjessa, järjestävät ajanvarauksettomia neuvonta-aikoja ja vertaisryhmiä ja kohtaamispaikoissa huomioidaan myös perheiden mahdolliset aineellisen avun tarpeet.

Kohtaamispaikkatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle, osallistumiselle ja vaikuttamiselle.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Koivukylän mallissa on olennaista perheiden ja vapaaehtoisten osallisuuden vieminen toimijuuden ja kehittäjäosallisuuden tasoille. Kohtaamispaikkaa on kehitetty yhteiskehittämällä yhdessä perheiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Lisätietoa toimintamallista saat Innokylästä  

sekä hankkeen suunnittelijalta Reetta Kyyröltä (reetta.kyyro@mll.fi)

Kohtaamispaikkojen toiminnasta saat lisätietoa talotoiminnan päällikkö Susan Ihanaiselta (susan.ihanainen@mll.fi)