Kaveritoiminta

Kaveri tukee lasta ja nuorta

Kaveritoiminta on suunnattu 6-17 vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme on olla lasten ja nuorten tukena mahdollisimman varhain.

Kaverista voi olla apua esimerkiksi silloin, kun
• lapsi tai nuori ei löydä kavereita
• lapsi tai nuori kokee itsensä yksinäiseksi
• vapaa-ajalla ei ole mielekästä tekemistä
• omasta lähipiiristä ei löydy aikuista juttuseuraa tai harrastuskaveria
• koulu ei suju toivotusti

Kaveritoiminta on lapselle, nuorella ja tämän perheelle maksutonta. 

Keitä kaverit ovat? 

Kaverit ovat tavallisia, luotettavia aikuisia, jotka toimivat vapaaehtoisesti lasten tai nuorten tukena. He saavat koulutuksen, säännöllistä jatkokoulutusta ja työnohjausta. 

Kaveritoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ovat sitoutuneet toimintaan vähintään vuodeksi. Kaverit noudattavat vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita ja ovat vaitiolovelvollisia. Kavereilta pyydetään lupa rikostaustaotteen selvittämiseen.