in english | other languages⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

ROHKEE! hanke tukee trauman kokeneita opintopolulle

EU:n osarahoittama hanke käynnissä 2024-2025

ROHKEE! on Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoittama kaksivuotinen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin hanke.

Hankkeen kohderyhmä ovat 9-18-vuotiaat, kolmansista maista sota- ja kriisialueilta saapuneet lapset ja nuoret.

Käytössä vahvan vaikuttavuusnäytön TRT

Hankkeessa hyödynnetään Teaching Recovery Techniques (TRT) menetelmää. 

TRT on vaikutusnäytöltään vahva ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmille. Menetelmästä on hyviä kokemuksia myös meillä MLL Uusimaalla.

ROHKEE! tukee opintopolkuja

ROHKEE! hanke tukee kolmansista maista muuttaneiden oppimispolun sujuvuutta ja edistää kouluasteelta toiselle siirtymistä sekä opintojen loppuunsaattamista. 

Lasten ja nuorten toimintakykyä ja koulumenestystä tukevalla ryhmätoiminnalla ja yksilötuella edistetään oppimista ja opintojen nivelvaiheiden sujuvuutta. 

Toimintakykyä tuetaan tarjoamalla intensiivinen tuki traumojen ja kriisien läpikäyntiin turvallisessa ympäristössä ja edistetään näin lasten ja nuorten valmiuksia oppia uutta ja nähdä omat mahdollisuutensa myös jatko-opintojen suhteen.

Mikä on TRT?

Hankkeessa hyödynnettävä TRT-menetelmä (Teaching Recovery Techniques) on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmille. 

Menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian malliin. Interventio tukee luonnonkatastrofi- ja sotatraumalle altistuneita toipumisessa ja selviytymisessä opettamalla tietoa traumalle altistumisen (traumaattisen stressin) vaikutuksista ja keinoja niiden lievittämiseen ja hallintaan.

ROHKEE! hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että suurin osa toimintaan osallistuneista lapsista ja nuorista kokee saaneensa tukea koulunkäyntiin ja heidän koulumenestyksensä paranee, lapset ja nuoret oppivat näkemään omat vahvuutensa ja jatko-opintojen eri mahdollisuudet - lapset ja nuoret pääsevät jatkamaan opintojaan.

Kolmansista maista muuttaneiden oppilaiden opintojen keskeyttäminen on vähentynyt ja kolmansista maista tulleiden opiskelijoiden siirtymät kouluasteelta seuraavalle ovat parantuneet.  Nykyistä useampi maahanmuuttajaperheen lapsi pääsee korkeakouluun. Lisäksi oppimisen ja hyvinvoinnin haasteita kokevat lapset ja nuoret tunnistetaan paremmin ja he saavat tukea tilanteessaan.

ROHKEE! Tiimimme

Katri Kuikka

Hankepäällikkö

katri.kuikka(a)mll.fi

044 7658 581

suomi - englanti -ranska

Olha Muravytska

Koordinaattori

olha.muravytska(a)mll.fi

044 5005 395

ukraina - venäjä - englanti

Reem Suliman

Koordinaattori

reem.suliman(a)mll.fi

044 4915709

arabia - suomi - englanti 

ROHKEE! somessa

Facebook  | Instagram | Telegram