Opiskelijana Me-talolla

Olen Vilma ja tein viimeisen harjoitteluni eli työn kehittämisen harjoittelun Me-talolla. Olen opinnoissani käynyt varhaiskasvatuksen polun sekä lisäksi lastensuojelun ja perhetyön opintoja. Tulevaisuudessa haluan työskennellä lasten sekä perheiden parissa ja olenkin tästä harjoittelusta saanut paljon työkaluja tulevaa varten.

Me-talolle on aina ihana tulla. Ovella on usein vastassa pieniä taaperoita sekä vanhempia, kahvin tuoksu ja ihanat työkaverit. Päivät ovat talolla hyvin vaihtelevia ja talon ohjelma onkin viikoittain erilainen. Vakio-ohjelmana talolla on kuitenkin esimerkiksi erilaiset kahvilatoiminnat, vertaisryhmät, taaperotreffit sekä erilaista ohjausta ja neuvontaa. Myös talon kävijäkunta vaihtelee päivittäin. Pääasiassa talolla käy eniten lapsiperheitä, mutta joukkoon mahtuu myös esimerkiksi koululaisia, nuorisoa, työssäkäyviä ja senioreita.

Me-talo on kaikessa monipuolisuudessaan loistava paikka kohdata erilaisia ihmisiä. Talon ideana on toteuttaa toiveita ja toiminta perustuukin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Tärkeää työskentelyssä erilaisten ihmisten kanssa on kyky kohdata jokainen tasavertaisesti, kuunnellen ja kunnioittaen. Talolla oppii hyödyllisiä vuorovaikutuksen tapoja sekä kykyä toimia vaihtelevissa tilanteissa.

Opiskelijat ja vapaaehtoiset ovat Me-talon toiminnan ytimessä ja Me-talon työntekijät tarjoavatkin paljon mahdollisuuksia toteuttaa itseään sekä kokeilla ja harjoitella erilaisia asioita. Opiskelijana on mahdollisuus suunnitella toimintaa vapaasti ja harjoitella esimerkiksi erilaisten ryhmien ohjaamista. Omia ideoita saa aina esittää ja kaikenlaiset ideat otetaan aina hyvin vastaan. Ohjaajat ovat tukena mahdollisten ryhmien ohjaamisessa ja kokeilun kautta opiskelijat löytävät erilaisia toimintatapoja, joita voidaan siirtää myös tulevaan työelämään.

Minut otettiin harjoittelussa tiiviisti osaksi ihanaa työyhteisöä, jossa saa olla oma itsensä. Lämmin vastaanotto helpotti sopeutumista ja Me-talolla tehdystä harjoittelusta jäi sellainen olo, että on ollut avuksi ja tärkeä osa Me-talon toimintaa. Me-talon työntekijät ovat sydämellisiä alan ammattilaisia ja ovat valmiita aina auttamaan ja keskustelemaan esiin tulevista kysymyksistä ja aiheista. Tärkeä osa työtä on reflektointi ja työntekijät myös haastavat siihen. Minulle jäi olo, että minun mielipiteeni on kuultu ja sillä on merkitystä. Uskon, että tulen muistelemaan lämmöllä harjoitteluani Me-talolla hamaan tulevaisuuteen asti.

Me-talon tavoitteena on tuottaa hyvinvointia lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Me-talo on kaikille avoin paikka ja jokainen on tervetullut Me-talon asiakkaaksi. Talon arvoihin kuuluu, että jokainen kohdataan tasa-arvoisesti sekä kunnioittavasti ja kaikenlaiseen kiusaamiseen ja syrjintään puututaan välittömästi.

Me-talo tarjoaa kävijöilleen ja erityisesti lapsille ja nuorille mahdollisuuksia leikkiin, vapaa-aikaan sekä erilaiseen harrastustoimintaan. Me-talolla on hyvät puitteet ja monipuolista

tekemistä ja toimintaa suunnitellessa kysytäänkin lapsien mielipiteitä ja ajatuksia. Me-talo toteuttaa toiveita ja lasten toiveet toteutetaan ottaen huomioon lapsen ikä- sekä kehitystason, turvallisuuden sekä lapsen edun. Jokainen lapsi kohdataan lapsen tasolla ja arvostavasti ja toimintaa järjestetään lapsen edun mukaisesti.

Me-talolla käy paljon lapsia ja nuoria, joille Me-talo on jo tuttu paikka. Usein talolle tulee myös ensimmäistä kertaa talolla käyviä lapsia, joille esitellään Me-taloa sekä toimintaa. Jokainen kävijä kohdataan yksilöllisesti ja Me-talolla kysytäänkin lasten sekä nuorten kuulumisia ja jaetaan yhteistä arkea. Lapset ja nuoret tietävät, että Me-talolla on turvallisia aikuisia, jotka ovat oikeasti kiinnostuneet kuuntelemaan ja joille voi puhua luottamuksella. Lapset ja nuoret tietävät, että Me-talolla saa olla oma itsensä ja työntekijöillä on aina avoinna lämmin syli, johon saa tulla.

Vilma,

työn kehittäminen harjoittelu

Kulttuurista hyvinvointia arkeen ja elämään


On ollut hienoa seurata, miten musiikin alkaessa lapsen silmät syttyvät. Minä tunnistan tämän kappaleen! Ilo muuttuu tanssiksi ja eläytymiseksi musiikin mukana. Maalaustuokio on toteutettu kieli keskellä suuta ja tulosta on esitelty hymyssä suin, ylpeinä aikuisille. Värit ovat sekoittuneet uusiksi ja höyhenet ovat löytäneet teoksesta paikkansa. Miten tärkeitä hetkiä nämä kaikki pienille ovatkaan! Pieniltä tällaiset hetket tulevat luonnostaan, mutta samanlaista intoa se herättää myös nuorissa ja aikuisissa. Into ei kuitenkaan näy samalla tavalla ulospäin.

Opiskelen ensimmäistä vuotta kulttuurituottajaksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja olen ollut Keravan Me-talolla työharjoittelussa kevään ajan. Olen saanut tutustua MLL:n toimintaan ja periaatteisiin sekä nähnyt lähietäisyydeltä, miten tärkeää ja monialaista työtä talossa tehdään yhteistyössä kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Tämän monialaisen toiminnan lisäksi myös kulttuuritoiminta on jo nyt osa talon toimintaa. Kevään aikana olen saanut olla mukana järjestämässä mm. maalaushetkiä, musiikkituokioita, satuhierontaa, askartelua sekä muunlaista osallistavaa toimintaa. Kuten liikunta tai terveellinen ruokavalio, myös kulttuuri on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kulttuuritoiminta sopii hyvin talon periaatteisiin.

Taiteellinen harrastustoiminnan on todettu lukuisissa tutkimuksissa olevan yhteydessä oppimiseen, hyvinvointiin sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Tutkimuksissa on osoitettu, että kulttuurinen pääoma on yhdistettävissä myös oppimistuloksiin. Ja mitä vanhemmaksi eletään, kulttuurinen pääoma on erittäin tärkeässä roolissa sosiaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin kanssa. Kouluissa taidekasvatus on viime vuosina vähentynyt, joten ulkopuolisten toimijoiden on tuettava ja toteutettava tätä toimintaa koulun ulkopuolella. Kaikilla ei myöskään ole mahdollisuuksia päästä esimerkiksi harrastusten kautta taidetoiminnan piiriin, joten talolle järjestetyt kulttuurimahdollisuudet lisäävät suoraan lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta. Taidetoimintaa lisäämällä voidaan edesauttaa mm. eri taustaisten nuorten sosiaalista toimintaa ja toiseuden kohtaamista. Kulttuurisen osallisuuden on todettu myös tukevan yksilön kokemusta omasta arvokkuudestaan ja elämän merkityksellisyydestä.

Nämä pienet hetket tulisi siis nähdä erityisen tärkeinä lasten ja nuorten sekä myös maahanmuuttajien keskuudessa. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat todistettu myös viime talven WHO:n raportissa. Raportissa todetaan lukuisia terveydellisiä vaikutuksia, joita jo pienistä taidehetkistä voi rakentua. Ei tule siis aliarvioida kulttuurin ja taiteen voimaa! 😊

Luovaa kesää kaikille ja astu rohkeasti kokeilemaan erilaisia kulttuurin muotoja! Saatat yllättyä... 😉

Margit Ojaniemi, kulttuurituottajaopiskelija, Humak