Koivukylän avointa kohtaamispaikkaa kehitetään yhdessä kävijöiden ja vapaaehtoisten kanssa

Unelmien kohtaamispaikassa arki hengähdystaukoineen on tärkeää.

MLL:n Perheitä kohtaamassa -hanke kehittää ja koordinoi kohtaamispaikan toimintaa ja kehittämisessä oleellista on perheiden aito osallisuus toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Kävijöiden osallisuutta ja toimijuutta hankkeessa edistetään paitsi kehittämisosallisuuden kautta, myös kohtaamispaikan arjen toiminnassa.

Tammikuun lopussa puhelinten ja tietokoneiden ääreen Zoom- tapaamiseen kokoontui 35 henkilöä, joista 19 oli Koivukylän kohtaamispaikan kävijäperheiden vanhempia ja vapaaehtoisia ja loput tulivat mukaan työroolissaan, mutta useimmat varmasti yhtä sydämellään mukana lapsiperheiden asialla. Työntekijät tulivat Vantaan kaupungin ja MLL:n lisäksi kolmesta muusta järjestöstä: Vantaan turvakoti ry:stä, Monik Vantaa ry:stä sekä Nicehearts ry:stä.

Kohtaamispaikan kävijä-äiti Hiba (vasemmalla) ja vapaaehtoinen Varpu osallistuivat yhteiskehittämisen aamupäivään.

Aamupäivän aikana osallistujat pohtivat pienryhmissä, millainen on unelmien kohtaamispaikka ja millaisia palveluita ja tukea toiminta mahdollistaa. Monet esiin nousseet asiat  vahvistivat sitä, mitä perheet ovat nostaneet esiin aiemminkin kohtaamispaikan yhteisökokouksessa ja palautekyselyssä. Oleellista on lämmin tunnelma, yhteisöllisyys, helposti saatava tuki ja mielekäs toiminta niin lapselle kuin vanhemmalle.

1. On tärkeää, kuinka sinut otetaan vastaan kun tulet kohtaamispaikkaan. Lämmin ja sydämellinen vastaanotto tekee tulemisesta helppoa, eikä tarvitse jännittää.  Perheet toivovat, että työntekijät olisivat tuttuja ja pysyviä ja uusi kävijä huomioitaisiin esittelykierroksella. 

2. Kohtaamispaikka on turvallinen paikka, josta saa apua. Saman katon alta saa useita palveluita ja eri alojen ammattilaiset ovat tavattavissa viikottain. Osallistujat toivat esiin, että perheitä tukevat palvelut kohtaamispaikasa voisivat olla esimerkiksi asiointiapu, tutustuminen uusiin ihmiisiin, keskusteluapu, vertaistoiminta (esimerkiksi vertaisryhmät) ja lasten omat ryhmät. 

3. Kohtaamispaikassa voit kohdata muita perheitä ja eri-ikäisiä ja eri kulttuureista tulleita ihmisiä. Toiminta mahdollistaa keskustelut muiden kanssa, tutustumisen ja voi vähentää yksinäisyyttä. Lapset saavat leikkiseuraa.

4. Lapsi saa kohtaamispaikassa virikkeitä, kehittyy ja oppii uusia taitoja. Koivukylässä kaikki toiminta on maksutonta ja sellaisena se halutaan myös pitää. Tärkeänä nähdään maksuton harrastustoiminta, eri-ikäisten kerhot, yhteiset retket ja yhteinen tekeminen. Isosta pihasta haaveillaan, jossa lapset voisivat leikkiä. 

5. Hengähdyshetki arjessa. Vanhemmat kaipaavat kohtaamispaikkaan lapsiparkkia esimerkiksi oman lääkärikäynnin ajaksi tai jotta voivat keskustella kohtaamispaikan ammattilaisten kanssa rauhassa vaikeistakin asioista, ilman että lapsi on kuulemassa. Kohtaamispaikka on osa kehittyvää perhekeskusta ja naapurista löytyy niin terveysasema, neuvola kuin sosiaalitoimisto, joissa olisi joskus mukava asioida ilman lasta. Hyvinvointia lisäisi hieroja, kauneudenhoitopalvelut, hemmottelut ja jumppa. 

Pienryhmätyöskentelyssä perheet pohtivat esimerkkiperheiden elämäntilanteiden kautta, millaista tukea kohtaamispaikasta olisi hyvä saada.

6. Suomen kielen taidon puute ei saa olla este osallistumiselle. Mukana kehittämässä oli useita äidinkieleltään muuta kuin suomea puhuvia kävijöitä. Tilaisuudessa oli mukana arabian kielen tulkki. Osallistujille oli tärkeää, että kielitaidon puute ei ole este kohtaamispaikan toimintaan osallistumiselle, tulkkipalveluita tulisi olla käytettävissä ja hakemusten täyttämisessä ja muussa asioinnissa saada apua. Myös mahdollisuus oman äidinkielen puhumiseen muiden kanssa  nähtiin tärkeänä.

7. Yhteisöllisyys on yhteisiä ruokailuja ja yhteistä toimintaa. Osallistujat toivovat, että voisimme jo palata normaaliin aikaan, jolloin voisimme yhdessä opetella tekemään eri kulttuurien ruokia, lämmin  ruoka olisi aina tarjolla, vanhemmilla olisi keskusteluseuraa ja lapsilla leikkiseuraa. Voitaisiin  viettää vaikkapa lemmikkipäivää. Koivukylässä sen aukioloaikana on jo nähty yhteisöllisyyden voima, mikä tuli esiin myös päivän keskusteluissa. On tärkeää voida kohdata muita ihmisiä ja viettää yhteisiä juhlia, koska monella oma perhe ja suku on kaukana. Moni on tottunut elämässään yhteisöllisyyteen ja sitä kaivataan. Juhlien ja ruuan nähtiin myös houkuttelevan uusia perheitä mukaan.

8. Kaupungin ja järjestöjen työntekijät tukevat perheitä yhdessä.  Perhetyöntekijä voisi tulla kohtaamispaikkaan tapaamaan asiakkaitaan ja järjestöiltä voi saada esimerkiksi apua Perhekummin hakemiseen. 

9. Perheiden toiveet ja kuulluksi tuleminen. On tärkeää, että perheiden toiveet ja ideat tulevat myös käytäntöön ja kuulluksi tulee myös ilman yhteistä kieltä.

Kehittäminen perheiden kanssa jatkuu keväällä yhteisökokouksissa ja seuraava yhteiskehittämisen työpaja järjestetään kesäkuussa, jossa myös arvioidaan, kuinka kehittäminen on lähtenyt etenemään. Lasten kanssa otetaan käyttöön MLL:n Huomaa minut! -osallisuustyökalu. 

Haluatko mukaan Koivukylän avoimen kohtaamispaikan toimintaan? Oletko jo mukana ja kehittäminen kiinnostaa? Haluatko toimia vapaaehtoisena tai järjestää toimintaa? Ota yhteyttä!Kirjoittaja: Reetta Kyyrö (koordinaattori, Koivukylän avoin kohtaamispaikka). 

Lisätietoa: reetta.kyyro@mll.fi p. 0449012555