Yhdistyskehittäjä verkkokurssi

Seuraava yhdistyskehittäjä koulutus 28.3.-15.5.2022

Koulutuksessa tarkastellaan hallitustyöskentelyä vuorovai-kutuksen ja ilmapiirin näkökulmista. Kuinka edistää motivoivaa ja innostavaa toimintakulttuuria? Miten luoda kiinnostavia toimintamahdollisuuksia, hankkia uusia jäseniä ja pitää huolta nykyisistä? Luodaan katsaus työnjakoon, ryhmäytymiseen, jaksamiseen ja sitoutumiseen.

Koulutus sisältää
•kaksi webinaaritapaamista; 
aloituswebinaari 24.3. klo 18-19
päätöswebinaari toukokuussa klo 18-19
• lukumateriaalia, johon perehdyt itsenäisesti
• järjestöesimerkkejä ja tietoiskuja videotallenteina, joihin tutustut itsenäisesti
• työkaluja ja menetelmiä, joiden käyttöä voit harjoitella 
• oppimistehtäviä ja vertaissparrausta
• keskusteluja muiden osallistujien kanssa

Yhdistystoimijoille, jotka haluavat kehittää ja ryhdistää toimintaa.

Paikka: Verkkokoulutus Itslearning-alustalla, 2 op

Ilmoittaudu Yhdistyskehittäjä -verkkokurssille 23.3. mennessä