Yhdistyskehittäjä verkkokurssi

Seuraava yhdistyskehittäjä koulutus järjestetään 27.3.-21.5.2023

Koulutuksessa tarkastellaan hallitustyöskentelyä vuorovai-kutuksen ja ilmapiirin näkökulmista. Kuinka edistää motivoivaa ja innostavaa toimintakulttuuria? Miten luoda kiinnostavia toimintamahdollisuuksia, hankkia uusia jäseniä ja pitää huolta nykyisistä? Luodaan katsaus työnjakoon, ryhmäytymiseen, jaksamiseen ja sitoutumiseen.

Koulutus sisältää
•kaksi webinaaritapaamista; 
aloituswebinaari  ke 22.3. klo 18-19
päätöswebinaari  ma 15.5. klo 18-19
• lukumateriaalia, johon perehdyt itsenäisesti
• järjestöesimerkkejä ja tietoiskuja videotallenteina, joihin tutustut itsenäisesti
• työkaluja ja menetelmiä, joiden käyttöä voit harjoitella 
• oppimistehtäviä ja vertaissparrausta
• keskusteluja muiden osallistujien kanssa

Yhdistystoimijoille, jotka haluavat kehittää ja ryhdistää toimintaa.

Paikka: Verkkokoulutus Itslearning-alustalla, 2 op