Jututtamo

Osallistu vertaisryhmätoimintaan ja kouluttaudu vertaisryhmäohjaajaksi:

Jututtamo on MLL:n uudenlainen vanhempainryhmä!

Vertaistuki on kokemusten jakamista ja yhdessä oppimista. Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat tai toimivat yhdessä. Osallisuuden kokeminen sekä tunne joukkoon kuulumisesta lisäävät hyvinvointia.

Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen, jakamiseen ja vastuunottoon. MLL:n vertaisryhmätoiminnan lähtökohtana on vanhemmuuden voimavarojen vahvistaminen vuorovaikutuksen avulla. Ryhmät voivat olla hyvin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen.

Uudenmaan piiri kouluttaa vapaaehtoisia vertaisryhmäohjaajia, jotka ohjaavat ryhmiä paikallisyhdistyksissä. Piiristä saat tukea myös ryhmien suunnitteluun ja käynnistämiseen sekä yhteistyökumppanien ja ohjaajaparin löytämiseen.

Lisätietoja vertaisryhmätoiminnasta perhetoiminnan koordinaattori Jaana Dolk, p. 044 540 9988 tai jaana.dolk@mll.fi