Koivukylän kohtaamispaikalle on tuotettu kaksi animaatiovideota ja mallinnus yhdessä Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen kanssa

2.2.2022

Koivukylän kohtaamispaikkaa on kehitetty MLL Uudenmaan piirin Perheitä kohtaamassa -hankkeessa ja toiminnasta on luotu nyt kahden vuoden kokemusten perusteella tuotettu kaksi animaatiovideota ja mallinnus yhdessä Vantaa–Kerava-sote – Asukkaan asialla -hankkeen kanssa. Mukana kehittämisessä on ollut Vantaan kaupungin toimijoita, lukuisia eri järjestöjä ja seurakunta.

Tuloksena on kohtaamispaikan malli, jossa yhteistoimijuus ja yhteisjohtajuus tuottavat aitoa kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaa, joka tukee perheiden avun saamista. Yhteisen päätöksenteon rakenteet lisäävät perheiden mahdollisuuksia saada oikeaa tukea oikeassa elämänvaiheessa. Mallissa kohtaamispaikan koordinaatiovastuu on yhdellä taholla, joka Koivukylässä on MLL Uudenmaan piiri.

Lue lisää