Lastenhoitokurssit

Haluatko tulla lastenhoitokurssille ja työskennellä palkallisena lasten hoitajana? 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia. Lastenhoitotehtävissä voi toimia 16 vuotta täytettyään.

Lastenhoitokurssille osallistuva voi toimia hoitajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnassa tai kurssin voi suorittaa hankkiakseen lisätietoa lasten kanssa toimimisesta. Lastenhoitokurssi sisältää lähiopetusta 29h, itsenäisiätehtäviä 12h ja harjoittelun lapsiperheessä 9h. Koulutuksen laajuus on yhteensä 50 tuntia.

Kouluttajat
Kurssien kouluttajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen saaneet ammattilaiset.

Tavoitteet
Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja:

  • saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti

Runsaasti aikaisempaa lastenhoitokokemusta omaaville aikuisille voidaan lastenhoitokurssia räätälöidä henkilökohtaisten taitojen ja toiveiden mukaisesti. 

Jos toivot räätälöityä kurssia, ole yhteydessä Anu Hämäläiseen anu.hamalainen@mll.fi, p.044 080 8068.


Rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.

LASTENHOITOKURSSIT 


Tulevat kurssit

Vantaa 1.2.-22.3.2021
Vihti 10.2.-14.4.2020


Käynnissä olevat kurssit 

Lohja 8.9.-27.10.2020

Sipoo 17.9.-5.11.2020

Järvenpää 21.9.-2.11.2020
Kirkkonummi 23.9.-11.11.2020
Helsinki 3.10.-1.11.2020