Lastenhoitokurssit

Haluatko tulla lastenhoitokurssille ja työskennellä palkallisena lasten hoitajana? 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia. Lastenhoitotehtävissä voi toimia 16 vuotta täytettyään.

Lastenhoitokurssille osallistuva voi toimia hoitajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnassa tai kurssin voi suorittaa hankkiakseen lisätietoa lasten kanssa toimimisesta. Lastenhoitokurssi sisältää lähiopetusta 28 tai 29 tuntia, itsenäisiätehtäviä 12 tai 13 tuntia ja harjoittelun lapsiperheessä 9 tuntia. Koulutuksen laajuus on yhteensä 50 tuntia.

Kouluttajat
Kurssien kouluttajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen saaneet ammattilaiset.

Tavoitteet
Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja:

  • saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti

Runsaasti aikaisempaa lastenhoitokokemusta omaaville aikuisille voidaan lastenhoitokurssia räätälöidä henkilökohtaisten taitojen ja toiveiden mukaisesti. 

Jos toivot räätälöityä kurssia, ole yhteydessä Anu Hämäläiseen anu.hamalainen@mll.fi, p.044 080 8068.


Rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.


LASTENHOITOKURSSIT 

2023

Helsinki 5.-15.6.2023

Etäkurssi 27.3.-26.4.2023

Etäkurssi 31.1.-7.3.2023

Helsinki 21.1.-12.2.2023


Vuoden 2022 kurssit Uudellamaalla  

Helsinki 15.1.-13.2.2022

Etäkurssi 8.2.-17.3.2022

Etäkurssi 28.3.-25.4.2022

Helsinki 6.6.-16.6.

Porvoo / etä 7.9.-5.10.

Etäkurssi 30.8.-11.10.

Kirkkonummi 19.9.-27.10.