Lastenhoitokurssit

Haluatko tulla lastenhoitokurssille ja työskennellä palkallisena MLL:n hoitajana? 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia. Lastenhoitotehtävissä voi toimia 16 vuotta täytettyään.

Lastenhoitokurssi sisältää lähiopetusta 28 tai 29 tuntia, itsenäisiätehtäviä 12 tai 13 tuntia ja harjoittelun lapsiperheessä 9 tuntia. Koulutuksen laajuus on yhteensä 50 tuntia. Lisäksi järjestämme kahden päivän lastenhoitokursseja runsaasti aikaisempaa lastenhoitokokemusta omaaville aikuisille.

Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea mukaan MLL:n hoitajaksi. Haastattelemme kaikki MLL:n hoitajiksi hakevat sekä selvitämme rikostaustan.

Tavoitteet
Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja:

  • saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti

Kouluttajat
Kurssien kouluttajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen saaneet ammattilaiset.


Runsaasti aikaisempaa lastenhoitokokemusta omaaville aikuisille voidaan lastenhoitokurssia räätälöidä henkilökohtaisten taitojen ja toiveiden mukaisesti. 

Jos toivot räätälöityä kurssia, ole yhteydessä Anu Hämäläiseen anu.hamalainen@mll.fi, p.044 080 8068.

LASTENHOITOKURSSIT  2023

Tulevat

Kirkkonummi 18.9.-25.10.2023

Helsinki 3.10. ja 24.10.2023

Helsinki 28.10.-3.12.2023

Menneet

Etäkurssi 5.9.-5.10.2023

Helsinki 5.-15.6.2023

Etäkurssi 24.4.-24.5.2023

Etäkurssi 27.3.-26.4.2023

Etäkurssi 31.1.-7.3.2023

Helsinki 21.1.-12.2.2023