Koulutukset yläkouluille

I Minä ja media
Ala- ja yläkouluille suunnatussa Minä ja media -koulutuskokonaisuudessa oppilaiden kanssa pohditaan yhdessä, miten toiminta verkossa vaikuttaa itseen ja muihin, mitkä ovat mahdollisia hyötyjä tai haittoja itselle ja toisille ja miten omaa toimintaa median parissa voi kehittää omaa ja toisten hyvinvointia tukevaksi.

II Media ja oma hyvinvointi
Koulutuskokonaisuus on suunnattu yläkoululaisille. Koulutuksessa käsitellään mediankäytön kytköksiä nuorten hyvinvointiin eri näkökulmista. Koulutuksen tarkoituksena on
lisätä nuorten ymmärrystä tiedostavasta mediankäytöstä, jotta he kykenevät aiempaa monipuolisemmin käsittämään, miten heidän mediankäyttönsä määrittää omaa hyvinvointia.

III Kunnioittava kohtaaminen
Ei nettikiusaamiselle – Kunnioittavan kohtaamisen haasteet -koulutus ala- ja yläkouluille. Koulutuksessa käsitellään toiset huomioivaa ja arvostavaa vuorovaikutusta keskittyen sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen vahvistamiseen. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä nettikiusaaminen on ja mitä voi tehdä, kun kohtaa kiusaamista.

IV Kansalaiskasvatus mediakulttuurissa
Vaikutu ja vaikuta -koulutuskokonaisuus on tarkoitettu yläkoululaisille. Koulutuksessa käsitellään mediankäyttäjän oikeuksia ja velvollisuuksia osallisuuden näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä nuorten ymmärrystä Lapsen oikeuksien sopimuksen oikeudesta ilmaista itseään ja levittää tietoa sekä tarjota välineitä kansalaiskulttuuriin osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Oppilaille on mahdollista tilata oppitunteja myös ryhmäyttämisestä, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, kaveritaidoista (kiusaamisen ehkäisy) sekä yhdenvertaisuudesta ja rasisminvastaisuudesta. Oppitunnit

ovat lähtökohtaisesti toiminnallisia ja keskustelevia.

Oppitunnit oppilaille: ala- ja yläkoulu
Kesto: 45 min - 1,5h sopimuksen mukaan
Hinta: 210 € ensimmäinen oppitunti (45min) + 70 € lisätunnit saman päivän aikana

Perus- tai täydennyskoulutusta tukioppilaille

 

Tukioppilaiden peruskoulutus

Tukioppilaiden peruskoulutuksen tavoitteena on valmentaa yläkoulun 7.- tai 8. -luokkalaiset toimimaan koulunsa tukioppilaina. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen ja nuorten osallisuuden lisääminen koulussa, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä yksilönä kehittyminen. Koulutus on toiminnallinen ja keskusteleva.

Kohderyhmä: Uudet tukioppilaat
Kesto: 6 - 16 tuntia (toiveiden mukaan)
Hinta: 6h – 360 € (sis. kouluttajan matkakulut)

 

Tukioppilaiden täydennyskoulutus

Tukioppilaiden täydennyskoulutuksen aiheita ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, ryhmätoiminta, kiusaamisen ehkäiseminen, mediakasvatus ja yhdenvertaisuus. Koulutukset ovat toiminnallisia ja keskustelevia.

Kohderyhmä: Peruskoulutuksen saaneet tukioppilaat
Kesto: 6 h (tai sopimuksen mukaan)
Hinta: 6 h – 360 €  (sis. kouluttajan matkakulut) tai 210 € ensimmäinen oppitunti (45min) + 70 € lisätunnit saman päivän aikana

 

Hinnaston löydät täältä. 

Lisätietoja:

Uudenmaan piirin koulutuksia välittää MLL:n keskustoimisto:

kouluyhteistyo@mll.fi

Tiedustelut ja koulutustilauset tämän lomakkeen kautta.