Koulutukset alakouluille

Kummioppilaskoulutus uusille kummioppilaille

 

Valmentaa alakoulun 5. - 6. -luokkalaiset toimimaan ekaluokkalaisten kummina. Koulujen kummitoiminta edistää uusien koululaisten turvallista ja pehmeää koulun alkua. Vanhemmat oppilaat toimivat ekaluokkalaisten kummeina auttamalla oppilaita sopeutumaan uuteen kouluun ja luomalla hyvää yhteishenkeä.

Kohderyhmä: Alakoulun uudet kummioppilaat
Kesto: 5-6 tuntia (tai sopimuksen mukaan)
Hinta: 6h - 360 € (sis. kouluttajan matkakulut)

 

Oppitunnit oppilaille eri teemoista

I Minä ja media
Ala- ja yläkouluille suunnatussa Minä ja media -koulutuskokonaisuudessa oppilaiden kanssa pohditaan yhdessä, miten toiminta verkossa vaikuttaa itseen ja muihin, mitkä ovat mahdollisia hyötyjä tai haittoja itselle ja toisille ja miten omaa toimintaa median parissa voi kehittää omaa ja toisten hyvinvointia tukevaksi.

II Kunnioittava kohtaaminen
Ei nettikiusaamiselle – Kunnioittavan kohtaamisen haasteet -koulutus ala- ja yläkouluille. Koulutuksessa käsitellään toiset huomioivaa ja arvostavaa vuorovaikutusta keskittyen sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen vahvistamiseen. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä nettikiusaaminen on ja mitä voi tehdä, kun kohtaa kiusaamista.

Oppilaille on mahdollista tilata oppitunteja myös ryhmäyttämisestä, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, kaveritaidoista (kiusaamisen ehkäisy) sekä yhdenvertaisuudesta ja rasisminvastaisuudesta.

Oppitunnit ovat lähtökohtaisesti toiminnallisia ja keskustelevia.


Oppitunnit oppilaille: ala- ja yläkoulu
Kesto: 45 min - 1,5h sopimuksen mukaan/ryhmä
Hinta: 210 € ensimmäinen oppitunti (45min) + 70 € lisätunnit saman päivän aikana

 

Hinnaston löydät täältä. 

Lisätietoja:

Uudenmaan piirin koulutuksia välittää MLL:n keskustoimisto:

kouluyhteistyo@mll.fi

Tiedustelut ja koulutustilauset tämän lomakkeen kautta.