Koulutuksen toiselle asteelle

Tutoreiden koulutus

Tutoreiden koulutuksen tavoitteena on valmentaa tutoreita toimimaan oppilaitoksessaan toisia oppilaita tukien. Tutorit toimivat lukioissa tai keskiasteen oppilaitoksissa. Tutortoiminnan tavoitteena on toimia opintojen aloittavien tukena ja apuna sekä luoda oppilaitoikseen myönteistä ilmapiiriä. Tutorit voivat perehdyttää oman oppilaitoksen käytäntöihin. Tutortoiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden viihtyvyyttä sekä edistää toisia huomioivaa käyttäytymistä ja nuorten osallisuutta omassa oppilaitoksessa. Koulutus on toiminnallinen ja keskusteleva.

 

Kohderyhmä: Uudet tutorit
Kesto: 6 - 16 tuntia (toiveiden mukaan)
Hinta: 6h – 360 € (sis. kouluttajan matkakulut)

 

Hinnaston löydät täältä. 

Lisätietoja:

Uudenmaan piirin koulutuksia välittää MLL:n keskustoimisto:

kouluyhteistyo@mll.fi

Tiedustelut ja koulutustilauset tämän lomakkeen kautta.