Mentalisaatiokoulutus

Kunnan kaikille asiakastyötä tekeville työntekijöille suunnattu mentalisaatioon perustuva reflektiivisen työtotteen  koulutus suunnitellaan kunnan tarpeiden mukaan. Työntekijöille voidaan pitää 1/2 päivän johdanto työotteeseen tai pidempi  koulutus, joka koostuu 2-3 lähiopetuspäivästä, joihin sisältyy teoriaopetusta, käytännön harjoituksia ja välitehtäviä.

Kunnat voivat tilata työntekijöilleen koulutuspaketin, joka voidaan toteuttaa omalla paikkakunnalla. Näin luodaan yhteinen reflektiivisyyteen perustuva näkemys työntekijöille tavasta kohdata toinen toisensa sekä erilaiset asiakkaat.

Tiedustelut

Päivi Naukkarinen, paivi.naukkarinen(a)mll.fi