Ammatillinen lisäkoulutus

 

MLL:n perheryhmien ohjaajakoulutus ammattilaisille

Koulutamme Vahvuutta vanhemmuuteen –hankkeessa kehitettyjen mallien pohjalta uusia perheryhmäohjaajia sekä mentalisaatioperustaista ajattelu- ja toimintatapaa. Toiminnan sisältöjä, tuloksia ja teoreettista taustaa on esitelty lokakuussa 2014 pidetyssä seminaarissa.

Panostaminen perheiden ennalta vahvistaviin palveluihin on kunnalle kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää varoja. Perheiden hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille riittävää ja varhaista tukea vanhemmuuteen.

Ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen.

Mentalisaatioon perustuvassa perheryhmässä vanhempien kyky hahmottaa lapsen
näkökulmaa haastavissa tilanteissa lisääntyy. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky auttaa
vanhempaa toimimaan lapsen kanssa rauhallisesti ja hän pystyy paremmin hallitsemaan
myös omia tunteitaan. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky tukee monipuolisesti lapsen
kehitystä ja ehkäisee lapsen kaltoinkohtelua. Ryhmässä vanhemmat saavat toisiltaan myös
korvaamatonta vertaistukea.

Ohjaajakoulutus (7,5 op) hinta 750 /hlö.

Vahvuutta vanhemmuuteen - vauvaperheryhmätoiminta on osa järjestöjen ja Kuntaliiton
yhteistyötä näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen mallien levittämiseksi Suomeen.
Lapsi mielessä – perheryhmätoimintamalli on suunnattu taaperoikäisten lasten
vanhempien ohjaamiseen. Koulutuksen yhteydessä voi valinnaisesti valita vauva- tai taaperoryhmän ohjaamisen yhdessä koulutukseen osallistuvan parin kanssa tai aiemmin koulutetun työntekijän kanssa.

Vahvuutta vanhemmuuteen® - ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin. Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson (yhteensä 4 päivää), perheryhmän ohjausta 8-12 kertaa ja 3 syventävää koulutuspäivää perheryhmäohjauksen aikana.

Ohjaajakoulutus on suunnattu lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, jolla on sosiaali-,
terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto. Eduksi on, jos osallistujalla on kokemusta
perheiden tai vanhempien kanssa työskentelystä ja ryhmien ohjaamisesta. Koulutukseen
otetaan enintään 18 osallistujaa.

Koulutus sisältää koulutusmateriaalit ja MLL:n perheryhmänohjaajan manuaalin
vauvaperheryhmälle  tai taaperoikäisten lasten vanhemmille . Koulutuksessa hyödynnetään myös MLL:n "Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa" kirjaa, joka avaa mentalisaation teoriaa ja kuvaa reflektiivisen työotteen soveltamista perheryhmissä ja muussa perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Vuoden 2017 koulutuksista saat lisätietoja Päivi Naukkarinen, paivi.naukkarinen(a)mll.fi