Koronaohjeita yhdistyksille

päivitetty 29.9.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole jatkamassa Uudenmaan kokoontumisrajoituksia 1.10.2021 jälkeen. Voimassaolevat yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset voi tarkistaa AVIn sivulta. Kunnat voivat päättää alueillaan kokoontumisrajoituksista, jotka ovat AVIa tiukemmat.

Niillä alueilla, joissa ei ole voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilain pykälässä 58 c säädettyjä hygieniavaatimuksia.

Tilojen käyttöä koskevat lain yleiset hygieniavaatimukset ovat edelleen voimassa koko Suomessa 31.12.2021 saakka

Koko Suomessa ovat edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 31.12.2021 saakka.

AVI suosittelee, että tiloissa käytetään myös muita THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Yleiset korona ohjeet

  • Turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta on huolehdittava tarkasti. Kaikille yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä aina, kun liikutaan paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
  • Toimintaa järjestetään, kun se on mahdollista ja turvallista. Toiminnan järjestäminen on tärkeää, koska monet perheet odottavat ja tarvitsevat vertaistukea ja yhteisiä jakamisen paikkoja.
  • Toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan ulkotoimintana on suositeltavaa. Suuria sisätilaisuuksia on edelleen syytä välttää.
  • Jos kaipaat lisätukea ohjeiden suhteen, ole yhteydessä piiriin!