Kokemuksia perhekummikoulutuksesta

MLL:n Uudenmaan piirin lapsiperheiden tukihenkilökoulutuksen käyneet ovat antaneet koulutuksesta seuraavanlaista palautetta:

"Olen löytänyt omalta tuntuvan asian, ihmiset ja ryhmän. Kiitos!"

"Kouluttajien omat kokemukset laaja-alaisesti koulutuksen toimintaympäristöstä tekivät koulutuksesta mielenkiintoisen. Kouluttajat olivat itse innostuneita asiasta ja innostus tarttui."

"Kouluttajamme on rauhallinen, selkeä ja salliva ohjaaja. Hän luo ilmapiirin, jossa ajatukset heräävät, kysymykset nousevat ja saa ihmetellä ja löytää."

"Koulutus antoi paljon ajattelemisen aihetta. Asioita ei annettu valmiina, vaan laitettiin koulutettavat itse muodostamaan omat käsityksensä asiasta. Ryhmän henki oli todella hyvä ja kaikki olivat aidosti kiinnostuneita asiasta."

"Todella hyvin järjestetty koulutus. Vetäjät onnistuivat luomaan välittömän ja innostavan ilmapiirin. Saimme hyvät eväät tukihenkilöinä toimimiseen: Ajatuksia, näkökulmia, kokemuksia ja käytännön vinkkejä."

"Kouluttajat ovat selvästi asiansa hallitsevia ja käytännössä kouliintuneita."

"Olin alusta asti mielissäni työskentelymenetelmien monipuolisuudesta; ei ainoastaan luentotyyppistä opiskelua."

"Kiitosta antaisin eritoten hyvän yhteishengen luomisesta ja valmiuksista tukihenkilönä toimimiseen. Koulutus oli kokonaisuudessaan erinomainen ja motivoiva. Kiitos!"

 

"Koulutuksen vahvana viestinä on, että tukihenkilötoiminnan tulisi tuottaa iloa (vaikka välillä voi ollakin haasteita). Tämä on mielestäni kannustava ajatus."

"Koulutuksessa nousi erittäin hyvin keskustelua asiasisällöistä. Kaikki uskalsivat kysyä ja kertoa näkemyksiään."

"Koulutussisältö oli vaihtelevasti toteutettu: oli aikaa omaan pohdintaan, keskusteluihin ja ryhmätöihin."

"Koulutuksessa tuli tunne, että meistä vapaaehtoisista halutaan pitää kiinni ja että meistä huolehditaan ja meitä arvostetaan."