Nuorisotoiminta

MLL:n Uudenmaan piiri tekee nuorisotyötä noudattaen Mannerheimin Lastensuojeluliiton yleisiä periaatteita; lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta sekä nuoruuden kunnioittamista ja suojelemista.

Kaikessa nuorisotyössä pyritään siihen, että nuorten asema vahvistuu ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa omiin asioihinsa sekä lähiympäristöönsä helpottuvat. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni nuori mukaan toimintaan ja tekemään asioita itse.

Uudenmaan piirissä nuorisotyön piiriin kuuluvat yläkoulujen tukioppilaat sekä mediakasvatus ala- ja yläkouluissa.

 

Lisätiedot ja koulutuspyynnöt sähköisellä tilaus- / lisätietolomakkeella.