Oppilaitosyhteistyö

Harjoittelija voit päästä suunnittelemaan ja järjestämään monenlaista toimintaa. Kuva: Liisa Toukonen

Voit suorittaa opiskeluihisi liittyvän työharjoittelun, opinnäytetyön tai pro gradu -tutkielman MLL:n Uudenmaan piirissä.

Otathan yhteyttä hyvissä ajoin ennen harjoitteluasi tai tutkimuksesi alkua, jotta voimme kutsua sinut haastatteluun tai pohtia yhdessä tutkielmasi aihetta.

Harjoittelun mahdollisia sisältöjä:

  • paikallisyhdistystoimintaan tutustuminen
  • tapahtumien suunnittelu ja toteutus
  • uusien toimintamallien suunnittelu
  • yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Mahdollisia tutkimusaiheita:

  • Ystävyyssuhteen ammatillinen tukeminen Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa
  • Syitä ystävyyssuhteen päättymiseen
  • Toiminnallisena opinnäytetyönä tapahtuman suunnittelu ja toteutus


Tervetuloa mukavaan työyhteisöömme!

Harjoitteluun lapsi- ja perhetoiminnan pariin:
uudenmaan.piiri@mll.fi