Perhe työnantajana

 

Perhe toimii hoitajan työnantajana

 

Lasten hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon.
Perhe toimii perheessä työskentelevän, MLL:n välittämän lasten hoitajan työnantajana:
Perhe vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista.

Alla on lisätietoa työnantajavelvoitteista. Ohjeistusta työnantajana toimimiseen on mahdollista kysyä myös hoitajavälityksestä arkisin klo 8-12 p.044 030 3301.

 

Palkkaus ja velvoitteet helposti verkossa

Maksuttoman Palkka.fi:n avulla voit hoitaa palkan laskemisen sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset. Myös kotitalousvähennys on helppo hakea Palkka.fi:n kautta.

Voit myös käyttää Palkkaus.fi-palvelua työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Alla mainitut velvollisuudet ja maksut hoituvat palvelulla helposti ja nopeasti, eikä niitä tarvitse itse opetella. Palvelun käyttäminen maksaa 1% bruttopalkasta, vähintään  4€ mutta korkeintaan 10€. Palkkaus.fi löytyy osoitteesta: http://www.palkkaus.fi

 

Vuoden 2018 työnantajaohjeistukset voit lukea sivupalkissa olevasta työnantajan tehtävät Uusimaa -tiedostosta. 

 

Palkanmaksu


Perhe maksaa käteisellä lasten hoitajalle palkkana 9,50 e/tunti, puolen tunnin tarkkuudella ja antaa palkkatositteen (valmis tositemalli tällä sivulla). Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Minimiveloitus on 2 tunnin palkka.

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna eli 19 e/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, Uudenvuodenpäivänä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.


Huom! Yöaikaan (klo 23 jälkeen) päättyvässä hoidossa  perheen tulee  huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.


Yhdellä hoitajalla voi olla hoidettavana enintään neljä (4) lasta.

Alle 18-vuotias hoitaja voi työskennellä vain klo 23 saakka.

 

Tosite palkanmaksusta

Perhe antaa maksamistaan palkoista lasten hoitajalle tositteen.

 

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64 -vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,90% (v.2018 kts. erillinen taulukko). Perheen tulee tehdä palkkasummailmoitus, jos he maksavat 17-64-vuotiaille työntekijöille kalenterivuoden aikana yli 1200e. Kun perhe on tehnyt palkkasummailmoituksen lähettää työttömyysvakuutusrahasto laskun perheelle. Perhe maksaa sekä työnantajan (0,65% v.2018) että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusrahastolle. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta www.tvr.fi tai asiakaspalvelusta p. 0757570500.

Työttömyysvakuutusmaksutaulukko 2018

 

TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL –eläkevakuutusmaksu koskee 17-67 vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 58,27 €/kk.

Kokonaisprosentti vuonna 2018 on 25,30%. Työntekijän osuus tästä on 17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 6,35 % ja 53–62-vuotiailla 7,85 % . Työnantaja on vastuussa koko vakuutusmaksun maksamisesta.

Vakuutusmaksun voi maksaa seuraavissa vakuutusyhtiöissä:
Veritas, Etera, Ilmarinen, Elo, Varma, Eläke-Fennia tai Pensions-Alandia. Vakuutusyhtiöillä on yleensä verkkopalvelu, jossa maksaminen hoituu. Lisätietoja vakuutusyhtiöistä.

TyEL-taulukko 2018

 

Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle lasten hoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan enintään 1 500 euroa vuodessa.

Sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2018 on 0,86 % palkasta. Sitä ei tarvitse maksaa, jos työntekijälle maksettu palkka on alle 1 500 euroa vuodessa.

Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1200e/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.

  Vuosi-ilmoituksen tekeminen

  Perhe tekee maksamistaan palkoista muistiinpanot ja niiden perusteella antaa vuosi-ilmoituksen kotilääninsä verovirastolle. Vuosi-ilmoitus annetaan verohallinnon lomakkeella. Vuosi-ilmoitus on annettava silloinkin, kun ennakonpidätystä ei ole toimitettu, jos työntekijälle maksetun palkan määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa.

  Kotitalousvähennys

  Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.

   

  Esimerkki palkanmaksuun

  Oheisesta liitteestä löytyy esimerkki työnantajanatoimimiseen, kun perheessä käy hoitaja 7 tuntia kuukaudessa.

  PDF-tiedostoEsimerkkejä 2017.pdf (439 kB)