Ohjatut ryhmäkeskustelut

Tule mukaan ryhmäkeskusteluihin!

Ratkaisukeskeisesti ohjattujen keskusteluryhmien tavoitteena on antaa osallistujille uusia tulokulmia eri teemoihin mm. sujuvaan uusperhearkeen, lapsen kiukun kesyttämiseen ja parisuhteen vaalimiseen lapsiperhearjessa.

Vahvistamme ryhmäläisten itseluottamusta aikaisempia onnistumisia tarkastelemalla ja autamme osallistujia muotoilemaan aiheeseen liittyvän muutostavoitteen sekä näkemään miten he voisivat päästä haluttuun lopputulemaan. Osallistumalla  kehität omia itsereflektiotaitojasi sekä kasvatat omaa työkalupakkiasi.

Työskentely tapahtuu 4–6 hengen ryhmissä ja ryhmät tapaavat kaksi kertaa noin kolmen viikon välein Zoomin välityksellä klo 17.30–19 (1,5 h/kerta). Jokaisessa ryhmässä on yhteinen teema ja välitehtävä.


Teemat

  • Sujuva uusperhearki / 16.8.2021 13.9.2021 / Suvi
  • Lapsen kiukun kesyttäminen / 16.8.2021 13.9.2021 / Essi
  • Kohti onnistumisia – kohokohdat teininvanhempana / 17.8.2021 14.9.2021 / Suvi
  • Auttajan omat voimavarat vapaaehtoistyössä  / (tarkoitettu MLL:n vapaaehtoisille) 17.8.2021 14.9.2021 / Essi
  • Synnytyspelosta luottamukseen / 18.10.2021 15.11.2021 / Essi
  • Parisuhteen vaaliminen lapsiperhearjessa / 18.10.2021 15.11.2021 / Suvi


Ryhmien vetäjinä toimii

Suvi Soini Sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, uusperheneuvoja, ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija (Lyhytterapiainstituutti) sekä uusperheen äiti.

Essi Brink Kasvatustieteiden maisteri, Results Certified Coach, ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija (Lyhytterapiainstituutti) sekä kahden lapsen (1v ja 5v) äiti.

Edellytyksenä ovat hyvä suomenkielentaito sekä mahdollisuus osallistua kumpaankin tapaamiseen. Ilmoittautuminen elokuussa alkaviin ryhmiin viim. 24.6.2021 mennessä ja myöhemmin syksyllä alkaviin ryhmiin 15.9.2021 mennessä.


Ilmoittautumiset:

Suvin ryhmät suvibk@gmail.com  I  Essin ryhmät essi.brink@gmail.com

Ilmoita viestissä nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.