Perhe työnantajana

Lastenhoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. Perhe toimii MLL:n välittämän lastenhoitajan työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Näin voimme tarjota perheille edullista lastenhoitopalvelua!

Lisätietoja voi lukea alta. Työnantajan velvoitteisiin voi kysyä apua arkisin klo 8-12 p.044 030 3301.

Työnantajavelvoitteet 2020

Palkanmaksu ja palkkailmoitukset

Hoitajan palkka on arkisin 9,50 e/tunti (+mahdollinen Tyel -maksu). Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella, työn päätyttyä. Minimiveloitus on 19 e (2 tunnin palkka). Palkan voi maksaa käteisellä, verkkopankissa, käyttämällä maksusovellusta  tai laskutuspalvelua.

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna (kts. yltä). Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Tosite palkanmaksusta

Perhe antaa lastenhoitajalle palkkatositteen maksamistaan palkoista. Tilauskohtaisen palkkatositteen voi tulostaa MLL:n varausjärjestelmästä, tai tehdä vapaamuotoisen tositteen, joka sisältää vastaavat tiedot. Tilauskohtaisessa palkkatositteessa on huomioitu mahdolliset vähennykset, eikä niitä tarvitse itse laskea.

Työnantajavelvoitteet voi hoitaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

1. Käyttämällä maksullista Palkkaus.fi -palvelua kaikkien työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Palkkaus.fi -palvelua voi käyttää suoraan välitysjärjestelmämme kautta ja palvelun käyttäminen maksaa 1% bruttopalkasta (vähintään 4e/palkanmaksu ja enintään 10e/palkanmaksu). Palvelu hoitaa kaiken perheen puolesta, myös palkanmaksun hoitajalle.

TAI

2. Käyttämällä Verohallinnon maksutonta Palkka.fi -palvelua. Palvelun avulla perhe voi hoitaa työnantajavelvoitteiden ilmoittamisen, ja palvelu ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Työnantajana toimiva perhe maksaa hoitajan palkan, ilmoittaa palveluun hoitajan palkkatiedot ja saa laskun mahdollisista työnantajamaksuista. Myös kotitalousvähennys on helppo hakea Palkka.fi -palvelun kautta.

TAI

3. Käyttämällä MLL:n varausjärjestelmässä olevaa tilauskohtaista palkkatositetta ja tekemällä tulorekisteri-ilmoituksen. Hoitajalle annettavan tilauskohtaisen palkkatositteen voi tulostaa järjestelmästämme tai kirjoittaa käsin. Tilauskohtaisessa palkkatositteessa on huomioitu mahdolliset vähennykset. Perhe tekee itse ilmoituksen maksetuista palkoista Verohallinnon tulorekisteriin viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Työeläkevakuutusyhtiö laskuttaa perheeltä mahdollisen TyEL -kokonaismaksun jälkikäteen.

Palkasta ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä. Hoitaja seuraa maksettuja palkkojaan Oma vero palvelussa.


HUOM! Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.

Yhdellä hoitajalla voi olla hoidettavana enintään neljä (4) lasta.

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.

Tulorekisteri

Perhe ilmoittaa kaikki maksamansa palkat tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä. Tulorekisteriin liittyvistä asioista voi lukea lisätietoja ja kysyä neuvoa Verohallinnon sivuilta, vero.fi/tulorekisteri

Alla olevasta linkistä löytyy video tulorekisterin käyttämisestä.

Näin käytät tulorekisteriä - Kotitalous ilmoittaa lastenhoitajan palkan tulorekisteriin


TyEL-vakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen (brutto) määrä on yli 60,57 € kuukaudessa. Kun raja ylittyy, perhe vähentää hoitajan palkasta työntekijän osuuden, mikä on 17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 7,15 % ja 53-62-vuotiailla 8,65 %. Tulorekisteri-ilmoituksessa valitaan työeläkevakuutusyhtiö jota haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 25,30 % palkasta. HUOM! Koronan vuoksi 1.5. - 31.12.2020 TyEL-kokonaismaksu on 22,7% prosenttia palkoista. 2,6 prosenttiyksikön alennus koskee vain työnantajan maksuosuutta, eli alennuksella ei ole vaikutusta työntekijältä vähennettävään osuuteen vakuutusmaksusta.

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64-vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,25 %. Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1 300 € vuodessa. Perheeeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,45 %) että palkansaajan (1,25 %) työttömyysvakuutusmaksut.

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta.


Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle lastenhoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan enintään 1 500 euroa vuodessa.


Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1 300 €/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.


Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.

Oheisesta liitteestä löytyy esimerkki työnantajanatoimimiseen, kun perheessä käy hoitaja 6 tuntia kuukaudessa.