Helsinki (ruotsi) 14.9.-26.10.2018

 

Barnpassningskursen arrangeras av Helsingfors Arbis i samarbete MLL och Folkhälsan .

Kursen i Barnpassning innefattar 36h närstudier, 15 h självstudier (inlärningsdagbok) och en 9h praktik hos en familj.

Kursen ordnas fredagar mellan 16-18.30 och lördagarna 22.9, 29.9 och 6.10 mellan 10-16.

Plats: Helsingfors Arbetarinstitut , Dagmarsgatan 3 , rum 42

Kursavgift: 50€

Anmälningar via arbis  https://ilmonet.fi/#sv/search/com

Tilläggsinformation: MLL Familjekoordinator Minna Lindström 0504002980 minna.lindstrom@mll.fi