Perhe työnantajana

Perhe toimii MLL:n välittämän hoitajan työnantajana: Perhe vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. Näin voimme tarjota perheille edullista lastenhoitopalvelua. Rekisteröityminen, järjestelmän käyttö ja hoitajienvälitys on perheille maksutonta.

Työnantajan velvoitteisiin voi kysyä apua arkisin klo 8-12 p.044 030 3301.


Työnantajavelvoitteet 2021


Hoitajan palkka

Hoitajanpalkka 9,50 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 19 e/tunti).

Perhe maksaa hoitajalle palkan tilille tai käteisellä hoitajan läsnä ollessa. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Minimiveloitus on kahden (2) tunnin palkka.

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 20 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna (kts. yltä). Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.


Palkanmaksun ja työnantajailmoitukset voit hoitaa seuraavilla tavoilla:

VAIHTOEHTO 1:

Käytä MLL:n varausjärjestelmässä olevaa tilauskohtaista palkkalaskelmaa ja tee tulorekisteri-ilmoitus

·      Maksa palkka hoitajalle hoidon päätyttyä (näet nettopalkan tilauskohtaisesta palkkalaskelmasta).

·      Anna hoitajalle tilauskohtainen palkkalaskelma. Palkkalaskelman voit tulostaa järjestelmästämme tai tallentaa ja lähettää hoitajalle sähköpostilla. Tilauskohtaisessa palkkatositteessa on huomioitu mahdolliset vähennykset.

·      Ilmoita kaikki kuukauden aikana maksetut palkat Verohallinnon tulorekisteriin viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Tulorekisterin asiakaspalvelu p. 029 497 550. Ohjeita voit katsoa Verohallinnon YouTube-videolta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

·      Työeläkevakuutusyhtiö laskuttaa perheeltä tarvittaessa työeläkevakuutusmaksun jälkikäteen.

·      Työllisyysrahasto laskuttaa perheeltä tarvittaessa työttömyysvakuutusmaksun jälkikäteen.


VAIHTOEHTO 2:

Käytä Verohallinnon Palkka.fi -palvelua.

·      Kirjaudu Palkka.fi palveluun hoitajan läsnä ollessa ja täytä vaadittavat tiedot palkkalaskelmaa varten. Suosittelemme rekisteröitymään sekä täyttämään työntekijän (hoitajan) tiedot etukäteen.

·      Maksa hoitajanpalkka palkka.fi palvelusta saamasi laskun avulla.

·      Tulosta tai lähetä hoitajalle sähköisesti palkka.fi palvelusta löytyvä palkkalaskelma.

·      Palvelusta saat tarvittaessa laskun työeläkevakuutusmaksusta.

·      Palvelu ilmoittaa tiedot tulorekisteriin.

·      Työllisyysrahasto laskuttaa perheeltä tarvittaessa työttömyysvakuutusmaksun jälkikäteen.


Muuta huomioitavaa

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista. Lisätietoja https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/


Tapaturmavakuutus

Jos perhe maksaa työntekijöille palkkaa yli 1 300 €/vuodessa, tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.


Ennakonpidätys

Jos perhe maksaa samalle työntekijälle yli 1 500 euroa vuodessa, perhe huolehtii ennakonpidätyksen. Tässä tapauksessa hoitaja toimittaa verokortin.


Alla lisätietoa tulorekisterin ja palkka.fi kautta hoituvista työnantajamaksuista. Huomioithan, että näitä sinun ei tarvitse itse huolehtia vaan saat laskut automaattisesti, jos rajat ylittyvät.

Työttömyysvakuutusmaksu

Kaikilta 17–64-vuotiailta hoitajilta vähennetään palkanmaksun yhteydessä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,40 %. Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1 300 € vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,50 %) että palkansaajan (1,40 %) työttömyysvakuutusmaksut.

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/  tai työllisyysrahaston asiakaspalvelusta p.075 757 0500.


Työeläkevakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen (brutto) määrä on yli 61,37 € kuukaudessa. Kun raja ylittyy, vähennetään hoitajan palkasta työntekijän osuus (17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 7,15% ja 53–62-vuotiailla 8,65 %.) Tulorekisteri-ilmoituksessa tai palkka.fi palvelussa perhe valitsee työeläkevakuutusyhtiön, jota haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 24,80 % palkasta.