Verkk@ritoimintaa yhdistykseen

Oletko kiinnostunut saamaan yhdistykseenne tekemistä myös nuorille? Puuttuvatko yhdistykseltänne nuorten kokemukset ja ideat? Löytyisikö alueeltanne innokas aikuinen vetämään Verkk@ri-ryhmää?

Mikä Verkk@rit?

Verkk@ri on lyhenne sanasta verkkotukari, joka puolestaan on lyhenne sanasta verkkotukioppilas. Verkk@rit toimivat netissä vähän samaan tapaan kuin tukioppilaat  kouluissa: he edistävät yhteisöllisyyttä ja nostavat puheenaiheiksi  nuoruuteen liittyviä asioita. Verkk@rit siis auttavat netissä toisia nuoria.  Verkk@rit toimivat myös aktiivisesti paikallisella tasolla ideoiden toimintaa omalle paikkakunnalleen. Verkk@rit ovat iältään 13-20 –vuotiaita ja tapaavat noin 1 krt/kk vapaaehtoisen ohjaajan johdolla.

 

”Tämä Verkk@rit-toiminta on paras juttu missä olen koskaan ollut mukana. Tosi kivaa kun nuoret saavat tehdä niin paljon itse, eikä aikuiset vaan määräile mitä pitää tehdä. Saamme itse keksiä aiheita ja olla toteuttamassa niitä, se on todella hauskaa ja myös palkitsevaa kun tulokset ovat hyviä. Olen myös oppinut todella paljon, niin ohjaajilta kuin ryhmämme nuoriltakin, joista on tullut minulle myös hyviä kavereita. Odotan innolla aina jokaista tapaamista. ” Jannamari, 14 v, Verkk@ri.

 

Kysy lisää: Reetta Pauni,reetta.pauni(a)mll.fi