Kaveriviikko

Tervetuloa toteuttamaan Kaveriviikkoa!

Kaverisuhteilla on suuri merkitys lapsen ja nuoren kasvulle, sosiaalisille taidoille ja hyvälle itsetunnolle. Kavereiden kanssa koetaan yhteenkuuluvuutta, onnistumisia ja iloja. Päästäkseen ryhmään ja löytääkseen siinä paikkansa lapsi tarvitsee kaveritaitoja.

Kaveriviikko on sen toteuttajien itse valitsema viikko, jolloin nostetaan kaveruus
ja kaveritaidot esille ja harjoitellaan niitä

Kaveriviikon voi alueella käynnistää mikä tahansa lasten ja nuorten kanssa toimiva taho: esim. MLL:n paikallisyhdistys, koulu, nuorisotila, iltapäiväkerho jne. Kaveriviikolla on mahdollista tehdä vaikka mitä, mutta se ei edellytä mitään isoa ja työllistävää. Kaveriviikko voi olla pieniä tekoja esimerkiksi kerhoissa tai yhteistyössä tukioppilaiden kanssa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen rooli kaveriviikolla voi olla jotain
tai vaikkapa kaikkia seuraavista:

·         Kaveriviikon käynnistäjä ja organisoija alueella: kutsuu ja innostaa muita mukaan.

·         Kaveriviikon toteuttaja omassa toiminnassaan, esim. perhekahviloissa, kerhoissa, nuorisotoiminnassa, tukioppilastoiminnassa jne.

·         Kaveriviikon tukimateriaalien välittäjä Ideoita ja vinkkejä kaveriviikon toteutukseen löytyy MLL:n oppaista. (ks linkit alla).
 

Esimerkkejä Kaveriviikkoon:

·         Tukioppilaat isoina kavereina perhekerhossa

·         Kaveritaitojen harjoittelu kerhoissa

·         Kaverisuunnistuksen järjestäminen perheille

·         Nuoret ohjaamassa kerhoja

·         Kiusaamisen vastainen alueellinen vanhempainilta

 

Kysy lisää Reetta Pauni, reetta.pauni(a)mll.fi

Näihin ja muuhun Kaveriviikkotoimintaan löytyy ideoita Järjestä Kaveriviikko -esitteestä sekä MLL:n toimintaoppaista

PDF-tiedostokaveriviikkoesite_fin %286%29 (1).pdf (3.3 MB)
Järjestä Kaveriviikko-esite
PDF-tiedostoMLL_kaikille_kaveri_aukeamittain_lowres (1).pdf (1.2 MB)
Kaikille Kaveri. Opas nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen. 2013.
PDF-tiedostoMLL Kaveritaidot_www (1).pdf (1.3 MB)
Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle. 2012.
PDF-tiedostoMLL Kuulun_www.pdf (789 kB)
Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen. 2012.
PDF-tiedostoMitä tehtäis -aineisto_pdf.pdf (2.7 MB)
Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen. 2012.

Lisätietoa, tukea ja apua kaveriviikon toteuttamiseen tästä linkistä

 

Kaveriviikko on saanut alkunsa vuonna 2012 Helsingin LANA – Laajasalon lasten ja nuorten asialla–verkostossa. MLL:n Laajasalon paikallisyhdistys on ollut mukana alusta asti. Kaveriviikko on osoittautunut todella antoisaksi ja toimivaksi niin aikuisille kuin lapsille kuin nuorille ja se on syksyllä 2014 laajenemassa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.