Kylämummi/-vaaritoiminta

Kuva: MLL/Matti Matikainen

Lue toiminnan käynnistämisestä Vihdissä täältä.


Miten käynnistämme kylämummi- ja -vaaritoiminnan yhdistyksessämme?


Ota yhteyttä MLL:n Uudenmaan piiriin!
Piirit tukevat paikallisyhdistyksiä kylämummi- ja -vaaritoiminnan suunnittelussa, markkinoinnissa ja käynnistämisessä.

Kylämummi- ja -vaaritoiminnan käynnistäminen

1. Paikallisyhdistyksen hallitus päättää kylämummi- ja -vaaritoiminnan aloittamisesta ja nimeää yhdistyksestä toiminnalle vastuuhenkilön.

2. Kylämummien ja -vaarien sekä yhteistyökumppaneiden rekrytoinnissa kannattaa olla yhteydessä esim. paikallisiin eläkeläisjärjestöihin sekä hyödyntää paikallisyhdistyksen jäsenten henkilökohtaisia verkostoja.

Muita tapoja tavoittaa toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä ovat
- kylämummi ja -vaaritoiminnasta kertova yleisötilaisuus
- artikkeli paikallisessa lehdessä, vapaaehtoisten hakuilmoitukset järjestöpalstalla
- yhteistyö paikallisten yhdistysten, seurakunnan ja seurojen kanssa
- jäsenkirje
- toiminnan esittely paikallisissa tapahtumissa

Yhteistyökumppaneiden eli toimintapaikkojen rekrytointi tapahtuu useimmiten kylämummien ja -vaarien toiveiden mukaan. Yhteistyökumppanina voi olla esim. MLL:n perhekahvila, päiväkoti, esikoulu, koulu, iltapäiväkerho, seurakunnan kerho, kirjasto tai kunnan nuorisotalo.

3. Kylämummien ja -vaarien perehdytykseen sisältyy alkukeskustelu yhdistyksen vastuuhenkilön kanssa sekä tutustuminen yhteistyökumppaneihin ja toimintapaikkaan. Ohjeita perehdytykseen saat Uudenmaan piiristä sekä oppaasta toiminnan käynnistämiseen (tilaa maksutta piiristä).

Myös yhteistyökumppanit on tärkeää perehdyttää toimintaan sekä MLL:n arvoihin ja periaatteisiin, joiden pohjalle toiminta rakentuu.

4. Tutustumiskäynnillä sovitaan siitä, miten ja milloin toiminta käynnistyy. On tärkeää lähteä liikkeelle kylämummin tai -vaarin ehdoilla niin, että hän voi tutustua vähitellen toimintaan.

5. Toiminnan käynnistyttyä yhdistyksen vastuuhenkilö huolehtii kylämummi- ja -vaaritoimintaan osallistuvien tahojen ohjauksesta ja tuesta. Hän järjestää mummeille ja vaareille mahdollisuuden vertaistapaamisiin sekä käy vähintään kerran vuodessa henkilökohtaiset palautekeskustelut toimintaan osallistuvien kanssa.

Vastuuhenkilöön voi tarvittaessa olla yhteydessä, jos toiminnassa tarvitaan lisäohjausta tai tukea. Vastuuhenkilön kiinnostus ja kiitos antavat kylämummeille ja -vaareille voimaa jaksaa tehtävässään.

6. MLL:n paikallisyhdistyksen ja piirin yhteistyö on tärkeää. Uudenmaan piiriin voi olla yhteydessä kaikissa toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi piiri tarjoaa tilaisuuksia niin vastuuhenkilöiden kuin kylämummien ja -vaarien vertaistapaamisille sekä virkistykseen. Ehdotuksia ja toiveita näiden tapaamisten sisällöiksi voi lähettää osoitteella uudenmaan.piiri@mll.fi.

 

Kuva: MLL/Matti Matikainen

Kylämummi- ja -vaaritoiminnan tukimateriaalit

  • Sukupolvien ketju kannattelee. Opas kylämummi- ja -vaaritoiminnan käynnistämiseen.
  • Hannu Kylävaari –DVD
  • Piirin esite toiminnasta
  • MLL:n kylämummin ja kylävaarin lupaus -lomake

 > Kysy materiaaleja MLL:n Uudenmaan piiristä: uudenmaan.piiri(at)mll.fi

 

 

MLL:n Uudenmaan piirin Kylämummi- ja -vaaritoimintaa tukee HOK-Elanto.