Terhokerhon perustaminen

Leikkilähetti

Leikkilähetti kokoaa paikkakunnan MLL:n yhdistyksen ja SPR:n osaston avainhenkilöt, vapaaehtoisia ja muita mahdollisia yhteistyötahoja yhteiseen työpajaan. Leikkilähettien yhteystiedot löytyvät hankkeen nettisivuilta.

Työpaja

Työpajassa suunnitellaan ja päätetään, millaista Terhokerhotoimintaa paikkakunnalla aletaan toteuttaa, missä kerho kokoontuu, miten vapaaehtoisia rekrytoidaan mukaan sekä miten ja missä toiminnasta kerrotaan osallistujille. Tärkeää on myös yhdessä miettiä, millainen Terhokerho houkuttelee mukaan osallistumaan ja saa osallistujat palaamaan kerhoon uudelleen.

Yhdistyksen nimeäminen perustajaksi

Kun Terhokerhon perustamisesta ja toiminnan sisällöstä on päätetty yhdessä, nimetään kerhon vastuutahoksi joko MLL:n yhdistys tai SPR:n osasto. Toiminta on tämän jälkeen nimetyn järjestön vakuutusten piirissä. Ennen toiminnan käynnistämistä on tärkeää esitellä Terhokerho-suunnitelmat oman yhdistyksen tai osaston hallituksessa, jotta kaikki tietävät mistä hankkeessa ja toiminnassa on kyse.

Yhdyshenkilö

Paikkakunnalta valitaan hankkeen yhdyshenkilö, joka on linkki leikkilähetin, Terhokerhon vapaaehtoisten ja yhdistysten välillä. Yhdyshenkilön tehtävänä on pitää kirjaa mukana olevista vapaaehtoisista, sopia heidän kanssaan vastuuvuoroista sekä suunnitella yhdessä leikkilähetin ja muiden vapaaehtoisten kanssa toiminnan jatkoa. Yhdyshenkilön muut mahdolliset tehtävät sovitaan yhteisesti ja kirjataan ylös.

 

Jos haluat perustaa Terhokerhon tai tulla mukaan vapaaehtoiseksi, ota yhteyttä:

Perhetoiminnan koordinaattori
Annika Rinta-Jouppi
annika.rinta-jouppi(at)mll.fi
p. 044 7233 555