Sukupolvien kohtaaminen

 

Tule Kylämummiksi tai Kylävaariksi - sukupolvien ketju kannattelee!


Sukupolvien yhteys on oleellinen osa ihmisen elämää. Siinä elämisen koko kirjo on luonnollisella tavalla läsnä. Se antaa nuoremmalle polvelle mahdollisuuden hahmottaa oma paikkansa osana suurempaa kokonaisuutta – availla ikkunoita menneeseen ja tulevaan.

Muuttoliike kasvaa, elämäntavat ja perhemuodot moninaistuvat. Tämä vaikuttaa siihen, että kaikilla lapsilla ei ole biologisia isovanhempia läsnä arjessaan. Ikäihmisten määrä puolestaan lisääntyy eikä kaikilla ole omia lapsia tai lastenlapsia.

Haluatko antaa aikaa lapsille?

Kylämummina tai -vaarina voit valita juuri sinulle sopivan tavan toimia. Päätät itse kuinka paljon käytät toimintaan aikaasi. Tärkeää on, että toiminta tuottaa iloa ja hyvää mieltä. Lähtiessäsi kylämummiksi tai -vaariksi et ole yksin, sillä järjestämme vertaistapaamisia, tukea ja ohjausta.

Toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, luotettavia henkilöitä, jotka haluavat antaa aikaansa lapsille. Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen ja rohkaiseminen! Kylämummit ja -vaarit toimivat siellä, missä on paljon lapsia, esimerkiksi päiväkodeissa, perhekahviloissa, kouluissa ja kerhoissa sekä erilaisissa perheitä kokoavissa tilaisuuksissa.

Voit tukea lasten lukemaan oppimista lukumummina tai -vaarina, olla mukana koulun arjessa koulumummin tai -vaarin roolissa tai osallistua lasten touhuihin päiväkodissa tai kerhossa.

Minne menetkin, olet varmasti odotettu vieras!

Tutustu opinnäytetyöhön (Leppänen & Virtakoski, 2014)
Kylämummi ja -vaaritoiminnan kokemukselliset vaikutukset vapaaehtoistyöntekijän hyvinvointiin
 

Lue lisää Neljän polven treffeistä
Ikäpolvitoiminnan opas (Saarenheimo, 2013)
 

Ikäpolvien taju - Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa
(Marja Saarenheimo, Minna Pietilä, Sonja Maununaho, Arto Tiihonen ja Pertti Pohjolainen, 2014)

Kirja perustuu Vanhustyön keskusliitossa vuosina 2011-2013 toteutettuun tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Hankkeessa pohdittiin elämänmenon muutoksia, ikäpolvien välisiä suhteita ja niiden jännitteitä sekä mahdollisuuksia kaventaa ikäryhmien välisiä kuiluja.