Amoral-hanke 2007-2010

KUNNIA KONFLIKTINA: Amoral-hankkeen loppujulkaisu

Katso lisätietoa Kunnia konfliktina-kirjasta: lyhyt esittelyteksti tai kirjan takakannen teksti

KUNNIA KONFLIKTINA, NÄKÖKULMIA ILMIÖN TUNNISTAMISEEN JA ENNALTAEHKÄISYYN

SISÄLTÖ:

OSA 1 TIETEELLISIÄ NÄKÖKULMIA / Toimittanut Tanja Tauro

OSA 2 KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA / Toimittanut Marjo van Dijken

 • Lähestymistapoja määrittelyyn ja tunnistamiseen / Hanna Holm, Rebwar Karimi, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken
  • Sisältö: Kunniaan liittyvä väkivalta ja ilmenemismuodot (Määrittely ja tunnistaminen, Kunniakonfliktien yhteisöllinen pohja, Kunniakonfliktit ja sukupuoli, Kunniakonfliktit ja elämänkaari, Pakkoavioliitot, Amoral-hankkeen konsultaatiotapaukset tyypillisimmillään) sekä Kunniaan liittyvä väkivalta yhteisön näkökulmasta (Finkurd-järjestö, Suomen Islamilainen Neuvosto, Afgaanitaustainen nainen, Kurditaustainen nainen, Somalialaistaustainen mies)

 • Avaimia työskentelyyn / Hanna Holm, Terhi Hildén, Rebwar Karimi, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken, Laura Vänttinen
  • Sisältö: Puuttumisen vaiheet (Riskisignaalien ja taustatekijöiden tunnistaminen, Toimijat ja tilannekartoitus, Keskusteluyhteydestä yhteisymmärrykseen, Konfliktien osapuoliin kohdistuva neuvottelutyö), sekä Työskentelyn erityispiirteet (Nuoruus ja kunnia, Kansainvälinen yhteistyö, Kunniaan liittyvän väkivaltatyön haasteita, Kunniaan liittyvä väkivalta viranomaisen silmin sekä Mukana muutoksessa – työntekijän näkökulma)
  • Kaavio: Mitä sitten tapahtuu?

 • Keinoja ennaltaehkäisyyn / Hanna Holm, Terhi Hildén, Rebwar Karimi, Nasima Razmyar, Eeva Suomenaro, Marjo van Dijken
  • Sisältö: Tiedotustyön rooli (Omakielinen tiedonvälitys),Vertaisryhmätoiminta (Kulttuurikäännös -työpajatoiminta, Miesryhmätoiminta, Afgaanityttöjen ryhmä, Turkinkielisten tyttöjen ryhmä, Kansainvälinen musliminaisten ryhmä, Nuorten tyttöjen käsityöryhmä, Ohjeita vertaisryhmän ohjaajalle),Yhteistyö moskeijan kanssa, Kansalaisjärjestöt kunniakonfliktien ennaltaehkäisyssä – esimerkkinä MLL sekä Esimerkkejä ennaltaehkäisevästä työstä (Hyviä kuntatason käytäntöjä Suomessa, Katsaus Pohjoismaiden hyviin käytäntöihin, Ennaltaehkäisy Turkissa, Ennaltaehkäisy Pohjois-Irakin Kurdistanissa, Ennaltaehkäisy Jordaniassa)

Amoral-hanke 2007-2010