Koulutukset yläkouluille

Viisaasti verkossa -tietoiskut

 

Tilaisuus voidaan järjestää salissa isommalle joukolle tai sitten sopimuksen mukaan tavallisina oppitunteita luokassa. Esityksessä voidaan käyttää Viisaasti verkossa -lyhytvideoita tai siihen voidaan liittää tietokilpailu tai muuta keventävää. Tunti sisältää seuraavat teemat, joita voidaan tarkentaa koulun toiveiden mukaan:

  • Voiko kaikkeen nettitietoon luottaa?
  • Minkälaista tietoa itsestä voi kertoa nettitutuille?
  • Miten toimia ikävissä nettitilanteissa?
  • Miten liikutaan viisaasti verkossa?

 

Uudenmaan piirin nuorisotoiminnan koulutuksia välittää MLL:n keskustoimisto:

Marja Snellman-Aittola marja.snellman-aittola@mll.fi p. 075 3245 43.

Lisätiedot ja koulutuspyynnöt sähköisellä tilaus- / lisätietolomakkeella.

Koulutusten hinnat

 

MLL:n keskustoimisto laskuttaa koulua ja maksaa palkkion kouluttajalle.

Oikeutesi verkossa -tietoiskut

 

Suomen asianajajaliiton kanssa yhteistyössä tuotettu materiaali netin käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista. Mitkä ovat yleisimmät netissä tapahtuvat rikokset ja mitä törttöilystä seuraa? Lisäksi keskustelussa nuorten rikosoikeudellinen vastuu sekä nettijulkaisijan muistilista.

Uudenmaan piirin nuorisotoiminnan koulutuksia välittää MLL:n keskustoimisto:

Marja Snellman-Aittola marja.snellman-aittola@mll.fi p. 075 3245 43.

Lisätiedot ja koulutuspyynnöt sähköisellä tilaus- / lisätietolomakkeella.

Koulutusten hinnat

 

MLL:n keskustoimisto laskuttaa koulua ja maksaa palkkion kouluttajalle.

Tukioppilaskoulutukset


Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan järjestää joko koulupäivän aikana tai esim. viikonloppuleirinä. Peruskoulutuksen lisäksi tukioppilaille voidaan järjestää jatkokoulutuksia. Lisää tukioppilastoiminnasta.

Tukioppilaiden jatkokoulutuksen aihe voi olla mm.:

- Valintojen viidakossa - ehkäisevä päihdetyö
- Terve minä - itsetuntemus
- Tukari välittää - erilaisuuden arvostus
- Tunteella - tunteet ja niiden ilmaiseminen
- Huomaan - koulukiusaamisen ehkäisy
- Viisaasti verkossa - nettiturvallisuus
- Lapselle selvä elämä - ohjelma tukioppilastoimintaan ja koulun ehkäisevään päihdetyöhön

Koulut voivat tilata tukioppilaille sekä perus- että jatkokoulutusta MLL:n Uudenmaan piiristä. Koulutus kestää yleensä yhden tai kaksi päivää ja se räätälöidään aina koulun tarpeisiin sopivaksi. Kouluttajat ovat MLL:n kouluttamia nuorisotyönkouluttajia.

Uudenmaan piirin nuorisotoiminnan koulutuksia välittää MLL:n keskustoimisto:

Marja Snellman-Aittola marja.snellman-aittola@mll.fi p. 075 3245 43.

Lisätiedot ja koulutuspyynnöt sähköisellä tilaus- / lisätietolomakkeella.

Koulutusten hinnat

 

MLL:n keskustoimisto laskuttaa koulua ja maksaa palkkion kouluttajalle.