Miesten ja isien roolia nostamaan perustettiin uusi valtakunnallinen verkosto

7.11.2018


MLL-risteilyllä syyskuussa 2018 perustettiin uusi verkosto, jonka tavoitteena on yhdistää isätoiminnasta kiinnostuneita MLL-aktiiveja, levittää kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Miesten tunti

Tukholmasta laivalle paluun jälkeen muiden ryhmätapaamisten oheen sijoitettu Miesten tunti keräsi noin neljänneksen risteilymme miehistä. Mukana oli miehiä niin keskusjärjestöstä, piireistä kuin vapaaehtoisrooleista paikallisyhdistyksistä eri tason hallitustehtäviin. Myös kokemus järjestöstämme vaihteli vuosikymmenistä joihinkin kuukausiin.

Lähestyimme aihetta kolmen kysymyksen kautta: Miksi olen, miehenä, mukana MLL:ssä? Mitä toivon sen toiminnalta jatkossa (iso)isänä/miehenä? Ja mitä kehitysajatuksia meiltä löytyy?

MLL-toimintaan mukaan tuleminen liittyi monilla nimenomaan omien lasten saamiseen ja heille suunnattuun toimintaan osallistumiseen. Miesten vähyys omassa MLL-ympäristössä oli koettu haasteeksi. Järjestöön oli kuitenkin haluttu jäädä, koska sen kautta pystyy vaikuttamaan paitsi oman perheen elämään, mutta myös ympäröivään yhteiskuntaan.

Toiveita ja tulevaisuutta

Kysymyksiä ja ajatuksia tulevaisuuden varalle nousi runsaasti:

  • Mitä MLL:n puitteissa on mahdollista keksiä miehille isinä ja isoisinä?
  • Keskustelussa nousi esille myös erityisesti poikien syrjäytymiskehitys ja se, voisiko MLL löytää keinoja sitouttaa sellaisia ”äijiä ja jätkiä”, jotka eivät välttämättä aina halua tehdä sitä, mitä esim. koulun kaltaiset instituutiot haluavat heidän tekevän?
  • Järjestön omaan dynamiikkaan ja sitä kautta toki myös miesten ja isien aseman kehittymiseen järjestössä liittyi pohdinta siitä, miten järjestön kolmen eri tason (keskusjärjestö, piirit, paikallisyhdistykset) välinen yhteys saadaan kehittymään edelleen.

Kuvaan eivät aivan kaikki Miesten Tunnin osallistujat valitettavasti ehtineet enää mukaan.

Kiitokset kuitenkin kaikille: Justus Salmi, Joonas Keljo, Jan Pippingsköld, Teemu Seikkula, Juuso Repo, Timo Kilpi, Kari Koponen, Heikki Ruismäki ja Mika Jokinen!

Hyvää syksyä ja Miesten Viikkoa!

Sven Claes, Petri Öhman & Mia Montonen, MLL:n Uudenmaan piirin Isäkaverit-toiminta