Vi söker en svenskspråkig koordinator för familjeverksamhet till Västnyland

21.12.2017

Mannerheims barnskyddsförbunds Nylands distrikt erbjuder olika former av stöd för barnfamiljer samt meningsfullt frivilligarbetet för människor i olika åldrar. Sammanlagt har vi 40 anställda varav 23 arbetar med verksamhet för familjer och 12 i våra Marskin Muksut second hand butiker. Vårt distriktskansli är beläget i Helsingfors i Böle. Dessutom har vi ett familjecenter i Järvenpää, me-talo i Kervo och filialer i Vichtis och Borgå.

Distriktets medlemmar består av 95 stycken MLL:s lokalföreningar, med ca 22 000 medlemmar. Årligen får över 600 familjer stöd via vår stödpersonverksamhet och vi förmedlar ca 40 000 timmar tillfällig barnvaktshjälp i Nyland.

Vi söker en svenskspråkig koordinator för familjeverksamhet till Västnyland​

för ett tidsbundet arbete fram till 31.12.2018. Koordinatorn samarbetar med våra finskspråkiga koordinatorer, men har ansvar för att utveckla och förverkliga verksamheten på svenska. Till arbetet hör att rekrytera, utbilda, handleda och stöda frivilliga familjefaddrar och andra frivilliga stödpersoner och följa upp och delta i rapporteringen av stödpersonsverksamheten. Dessutom skall koordinatorn delta i utbildningen och rekryteringen av tillfälliga barnvakter. Till arbete ingår marknadsföring av verksamheten samt samarbete med olika aktörer i Västnyland, både från den offentliga och den tredje sektorn.

Arbetsplatsen kommer att vara i Västnyland och arbetet förutsätter att man rör sig i hela Västnyland. Eftersom distriktets verksamhetsområde är hela Nyland, så kan arbetet också innebära resor i hela landskapet. Till arbetet hör kvälls- och veckoslutsarbete.

Den anställda bör ha en högskoleexamen från social-, hälsovård-, pedagogik eller samhällsvetenskaper, erfarenhet av arbete med stöd för barnfamiljer, god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete, förmåga att inspirera, erfarenhet från tredje sektorn och/eller erfarenhet från frivilligarbete, körkort och goda kunskaper i finska. 

Vi erbjuder ett meningsfullt och mångsidigt arbete, som baserar sig på MLL:s värdegrund, professionalitet och en engagerad arbetsmiljö. Lönen baserar sig kollektivavtalet för föreningar inom det sociala området, enligt kravgruppen 4. 

Ansökningar med CV skickas per e-post till uudenmaan.piiri@mll.fi  (inga stora bilagor, tack!), senast 21.1.2018. Skriv i meddelandefältet: ansökan, svensk koordinator.  Platsen kan tillsättas redan under ansökningstiden, om en lämplig person hittas. Mera information fås av organisationschef Mia Montonen, tfn 044 742 6000, helst 2.1 kl. kl. 10-11.30, 5.1. kl. 9-11, 10.1 kl. 9-11. eller per e-post mia.montonen@mll.fi.